2020.01.26

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz bővebben! Készülj fel a világ bármely pontjáról!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZő ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket e-mailben várjuk!


Tovább...

Rólunk / Részvételi és könyvrendelési feltételek

A jelentkezési lap, a könyv- illetve a tesztmegrendelő lap társaságunkhoz történő eljuttatásával a jelentkező/megrendelő elfogadja a következő feltételeket:

1. A felkészítő kurzust szervező PsyArt Bt. nem vizsgálja, hogy a jelentkező megfelel-e az EPSO által meghirdetett versenyvizsgán megszabott képzettségi és egyéb követelményeknek. A jelentkező semmilyen igénnyel nem élhet a PsyArt Bt-vel szemben abban az esetben, ha az EPSO elutasítja a jelentkezését a meghirdetett versenyvizsgára.

2. A jelentkezés akkor érvényes, ha a regisztrációs dij a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 10401048-50485653-52561001 számlájára beérkezik. A regisztrációs díj a kurzus részvételi díjába beleszámít, amennyiben a jelentkező a kurzuson részt vesz. Amennyiben a jelentkező a kurzuson – bármely oknál fogva – nem jelenik meg, a regisztrációs díjat nem követelheti vissza. A kurzus meghiúsulása esetén a PsyArt Bt. a regisztrációs díj összegét visszautalja a jelentkezőnek.

A részvételi díj regisztrációs díjat meghaladó részét a kurzust megelőző 3. napig átutalással kiegyenlíthati, vagy a kurzus napján készpénzben kell megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában a jelentkező nevét és az „EPSO felkészítő” szavakat kell feltüntetni. A befizetésről a PsyArt Bt. e-mailben visszaigazolást küld.

3. A könyvre és a tesztsorokra vonatkozó rendelés akkor érvényes, ha a könyv, illetve a tesztsorok ára a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 10401048-50485653-52561001 számlájára beérkezik. Az átutalás közlemény rovatában a megrendelő nevét és az „EPSO könyv”, illetve az "EPSO tesztek" szavakat kell feltüntetni. A befizetésről a PsyArt Bt. e-mailben visszaigazolást küld.

4. A jelentkezésnek a felkészítő kurzust megelőző 5. napig történő esetleges lemondása esetén a PsyArt Bt a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti csak vissza. Az említett határidőt követő lemondás esetén, illetve ha a felkészítő kurzuson – bármely okból – a jelentkező nem jelenik meg, sem a regisztrációs díjat, sem a már befizetett részvételi díjat nem követelheti vissza.

5. A PsyArt Bt. fenntartja a jogot, hogy legkésőbb a meghirdetett kurzus kezdetét megelőző 2. napig a kurzus időpontját megváltoztassa. Ebben az esetben a PsyArt Bt. a kurzusra jelentkezett személyeket e-mailben vagy telefonon értesíti a változásról és számukra új időpontot ajánl fel, vagy - a résztvevő kérelmére - a kurzus részvételi díját visszafizeti.

6. Amennyiben az igényelt könyvet a megrendelő lemondja, vagy nem veszi át, a könyv utalással kiegyenlített árát a PsyArt Bt. nem téríti vissza.

7. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a felkészítő kurzus szervezése és lebonyolítása, az ezzel összefüggő kapcsolattartás, illetve a részvételi díj (beleértve a regisztrációs díj), a megrendelt könyv, valamint a megrendelt tesztsorok árának megfizetésével összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelik a Jelentkezési lapon, a könyv illetve a tesztsor megrendelő lapon megadott adatokat. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a jelentkező által megadott adatokat csak e célból kezelik, más személynek – a törvényben írt eseteket kivéve – nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetővé. E hozzájáruló nyilatkozat megtétele a felkészítő kurzuson való részvétel, a könyv illetve a tesztsorok megrendelésének feltétele.

8. A kurzusainkon, a honlapunkon és e-mail útján rendelkezésre bocsátott, a PsyArt Bt. által készített anyagok (prezentációk, tesztsorok, egyéb anyagok), illetve a kurzusainkon elhangzottak, továbbá a külön értékesített tesztsorok a PsyArt Bt. szellemi tulajdonát képezik, és a PsyArt Bt. azokkal kapcsolatban minden jogot fenntart. Az említett anyagokat elektronikus vagy más úton rögzíteni, másolni, sokszorosítani, terjeszteni, értékesíteni, 3. félnek továbbadni, egyéb módon hasznosítani a PsyArt Bt. ügyvezetőjének írásbeli engedélye nélkül tilos.

 

További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken.