2021.06.25

Büszkék vagyunk a sikereinkre!
Büszkék vagyunk, hogy a velünk felkészülők közül igen sokan dolgoznak már az Unió különböző intézményeiben! Köszönjük a véleményeiteket, ajánlásaitokat!


Tovább...

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz bővebben! Készülj fel a világ bármely pontjáról!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZő ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

Rólunk / Részvételi és könyvrendelési feltételek

A jelentkezési lap, a könyv- illetve a tesztmegrendelő lap társaságunkhoz történő eljuttatásával a jelentkező/megrendelő elfogadja a következő feltételeket:

1. A felkészítő kurzust szervező PsyArt Bt. nem vizsgálja, hogy a jelentkező megfelel-e az EPSO által meghirdetett versenyvizsgán megszabott képzettségi és egyéb követelményeknek. A jelentkező semmilyen igénnyel nem élhet a PsyArt Bt-vel szemben abban az esetben, ha az EPSO elutasítja a jelentkezését a meghirdetett versenyvizsgára.

2. A jelentkezés akkor érvényes, ha a regisztrációs dij a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 10401048-50485653-52561001 számlájára beérkezik. A regisztrációs díj a kurzus részvételi díjába beleszámít, amennyiben a jelentkező a kurzuson részt vesz. Amennyiben a jelentkező a kurzuson – bármely oknál fogva – nem jelenik meg, a regisztrációs díjat nem követelheti vissza. A kurzus meghiúsulása esetén a PsyArt Bt. a regisztrációs díj összegét visszautalja a jelentkezőnek.

A részvételi díj regisztrációs díjat meghaladó részét a kurzust megelőző 3. napig átutalással kiegyenlíthati, vagy a kurzus napján készpénzben kell megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában a jelentkező nevét és az „EPSO felkészítő” szavakat kell feltüntetni. A befizetésről a PsyArt Bt. e-mailben visszaigazolást küld.

3. A könyvre és a tesztsorokra vonatkozó rendelés akkor érvényes, ha a könyv, illetve a tesztsorok ára a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 10401048-50485653-52561001 számlájára beérkezik. Az átutalás közlemény rovatában a megrendelő nevét és az „EPSO könyv”, illetve az "EPSO tesztek" szavakat kell feltüntetni. A befizetésről a PsyArt Bt. e-mailben visszaigazolást küld.

4. A jelentkezésnek a felkészítő kurzust megelőző 5. napig történő esetleges lemondása esetén a PsyArt Bt a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti csak vissza. Az említett határidőt követő lemondás esetén, illetve ha a felkészítő kurzuson – bármely okból – a jelentkező nem jelenik meg, sem a regisztrációs díjat, sem a már befizetett részvételi díjat nem követelheti vissza.

5. A PsyArt Bt. fenntartja a jogot, hogy legkésőbb a meghirdetett kurzus kezdetét megelőző 2. napig a kurzus időpontját megváltoztassa. Ebben az esetben a PsyArt Bt. a kurzusra jelentkezett személyeket e-mailben vagy telefonon értesíti a változásról és számukra új időpontot ajánl fel, vagy - a résztvevő kérelmére - a kurzus részvételi díját visszafizeti.

6. Amennyiben az igényelt könyvet a megrendelő lemondja, vagy nem veszi át, a könyv utalással kiegyenlített árát a PsyArt Bt. nem téríti vissza.

7. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a felkészítő kurzus szervezése és lebonyolítása, az ezzel összefüggő kapcsolattartás, illetve a részvételi díj (beleértve a regisztrációs díj), a megrendelt könyv, valamint a megrendelt tesztsorok árának megfizetésével összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelik a Jelentkezési lapon, a könyv illetve a tesztsor megrendelő lapon megadott adatokat. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a jelentkező által megadott adatokat csak e célból kezelik, más személynek – a törvényben írt eseteket kivéve – nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetővé. E hozzájáruló nyilatkozat megtétele a felkészítő kurzuson való részvétel, a könyv illetve a tesztsorok megrendelésének feltétele.

8. A kurzusainkon, a honlapunkon és e-mail útján rendelkezésre bocsátott, a PsyArt Bt. által készített anyagok (prezentációk, tesztsorok, egyéb anyagok), illetve a kurzusainkon elhangzottak, továbbá a külön értékesített tesztsorok a PsyArt Bt. szellemi tulajdonát képezik, és a PsyArt Bt. azokkal kapcsolatban minden jogot fenntart. Az említett anyagokat elektronikus vagy más úton rögzíteni, másolni, sokszorosítani, terjeszteni, értékesíteni, 3. félnek továbbadni, egyéb módon hasznosítani a PsyArt Bt. ügyvezetőjének írásbeli engedélye nélkül tilos.

 

További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken.