2018.02.18

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZŐ ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Főoldal

EPSO versenyvizsgára készülsz?

Facebook

Netán értékelőközpontba hívtak?

 

Akkor jó helyen jársz!

eu-unio

 

Mi segítünk felkészülni az EU-s köztisztviselői karrierre és az ezt megelőző EPSO versenyvizsgára! Assessment Centre (Értékelőközpont) felkészítő kurzusaink segítségével pedig nem csak az EPSO AC-re készülőknek, hanem a magyarországi kormánytisztviselői pályára lépőknek is segítséget nyújtunk! Honlapunkon tájékozódhatsz az éppen aktuális EPSO versenyvizsga-felhívásokról, valamint letöltheted az ezekhez a vizsgákhoz kapcsolódó felkészítő kurzusaink jelentkezési lapjait és a felkészüléshez nélkülözhetetlen szakkönyvek és tesztek megrendelő lapjait is. A gyakorlatias megközelítésű, kiscsoportos Intenzív EPSO CBT felkészítő kurzusainkat az éppen aktuális versenyvizsgákhoz igazodva, azokat megelőzően szervezzük. Értékelőközpont (AC) felkészítő kurzusokat igény esetén, akár havonta is indítunk.

KÖVETKEZŐ EPSO CBT és AC FELKÉSZÍTŐ KURZUSUNKAT
2018. JANUÁR 13-ÁN ÉS 14-ÉN TARTJUK!

Az EUVIZSGA.EU az EPSO, valamint dr.  Czeti András Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletének HR tanácsosa által is ajánlott felkészítő hely!

Következő oldalunkon a kurzusainkon résztvevők visszajelzéseiből olvashatsz ízelítő válogatást!

Ne felejts el időben jelentkezni a felkészítő kurzusunkra!

A LÉTSZÁMOT A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN MAXIMALIZÁLTUK, JELENTKEZÉSEKET A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN FOGADUNK.

MÁR MOST BIZTOSÍTSD HELYED, JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB,
NEHOGY LEMARADJ!

Az EPSO versenyvizsgák speciális felkészülést kívánnak! Nem a nyelvtudás és nem is a megkívánt szakmai ismeret állítja kihívás elé a jelentkezőt, hanem az a módszer, ahogyan ezekre a vizsgákra fel kell készülni. Mi átadjuk a módszert és e „trükköket” elmagyarázzuk, az EPSO felvételi vizsgán szereplő kérdésekhez nagyon hasonló kérdéssorokat rendelkezésre bocsátva a felkészülést segítjük, továbbá tanácsot adunk ahhoz, hogyan lehet az egyes vizsgarészeket sikeresen teljesíteni.

Gyere el az intenzív felkészítő kurzusainkra és engedd, hogy segítsünk Neked!

Kurzusaink elvégzésével szerezz olyan előnyöket, amelyekről a többi vizsgázó csak álmodozik!

Az EU intézményeiben több mint 40 000 ember dolgozik az EU 28 tagországából. A munkatársak létszáma folyamatosan bővül, de TE még hiányzol ebből a csapatból! Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál. Az Európai Bizottság foglalkoztatja a legtöbb embert az uniós intézmények közül. Személyi állományának jelentős része Brüsszelben és Luxembourgban dolgozik, de vannak munkatársai szerte a világon a különböző országokban működő uniós irodákban.

Az EPSO többek között az alábbi intézmények számára toboroz munkaerőt:Mi az EPSO?

 

A kiválasztási eljárás és az alkalmazotti kategóriák ugyanazok az összes intézmény esetében.

CBT felkészítő: 2018. január 13.   AC felkészítő: 2018. január 14.

Aktuális felkészíő kurzusainkról és a szabad helyekről érdeklődj telefonon, vagy e-mailben.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Európai Unió Bíróságán, Luxembourgban a közeljövőben megüresedik az információs főigazgatói állás (AD 15 vagy AD 16 besorolási fokozat). Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.

(2017/C 431 A/02)
(2017/C 431 A/01)

A Bíróság hivatalvezetőjének irányítása alatt dolgozó főigazgató vezeti az Információs Főigazgatóságot, amelynek feladata az intézmény tevékenységét érintő összes információ előállítása, kezelése és megőrzése. A főigazgatónak kell meghatároznia és végrehajtania az intézmény által megfogalmazott prioritásokkal összhangban álló, és különösen az intézmény igazságszolgáltatási mivoltát figyelembe vevő ismeret- és információkezelési stratégiát.
A főigazgatóság hozzávetőlegesen 130 tisztviselőből és alkalmazottból áll, amihez mintegy száz külső munkatárs adódik hozzá.
A főigazgató képviseli az intézményt külső – különösen intézményközi – szervekben és testületekben.

A jelen állásra pályázatot kizárólag a DG-DGI@curia.europa.eu címre küldött elektronikus levél formájában lehet benyújtani, legkésőbb 2018. január 31-ig.

Pályázati felhívás a lisszaboni Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) 

COM/2017/20025
(2017/C 431 A/01)

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) 2002-ben hozták létre az „Erika” tartályhajó balesetét és az abból eredő olajszennyezést követően. Az EMSA jelenleg technikai, operatív és tudományos segítséget nyújt az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a tengerbiztonság, a tengerhajózási biztonság, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása, valamint az olaj- és gázipari létesítmények által okozott szennyezés elleni fellépés terén. 
Az EMSA székhelye Lisszabon (Portugália). 2017-ben az Ügynökség teljes költségvetése kb. 75 millió EUR volt, és kb. 250 főt foglalkoztatott. Az Ügynökség költségvetése 2020-ig növekedni fog a parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomag és a projektből finanszírozott fellépések számának növekedése miatt (pl. a Kopernikusz program biztonsági elemének végrehajtása).

Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője, és ő jeleníti meg az Ügynökséget a nyilvánosság előtt. Munkájáról az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja az Ügynökséget, és teljes körű felelősséggel tartozik annak működéséért, biztosítva az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását.

A kiválasztást az Európai Bizottság saját kiválasztási és felvételi eljárása szerint szervezi meg (lásd a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó dokumentumot (8) is). E célból az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre, amelyben az EMSA igazgatótanácsának képviselője megfigyelőként vesz részt. Az előválogató bizottság minden benyújtott pályázatot elemez, és kiválasztja azokat a pályázókat, akik a leginkább megfelelnek a fentiekben ismertetett kiválasztási szempontoknak. E pályázók az előválogató bizottsággal folytatandó személyes interjúra kaphatnak meghívást.
Az interjúkat követően az előválogató bizottság kialakítja a véleményét, és javaslatot tesz azon pályázók listájára, akik további interjúkon vesznek részt az Európai Bizottság kinevezési tanácsadó bizottságával. A kinevezési tanácsadó bizottság az előválogató bizottság véleményét figyelembe véve határoz azon pályázókról, akik interjúra kapnak meghívást.
A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó interjúra meghívott pályázók külső személyzeti felvételi tanácsadók által szervezett egész napos vezetői értékelőközpontban (assessment centre) vesznek részt. Az interjú és az értékelőközpontról készült jelentés eredményei alapján a kinevezési tanácsadó bizottság szűkített listát állít össze azon pályázókról, akik a megítélése szerint alkalmasak az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére.
A kinevezési tanácsadó bizottság által kiválasztott pályázókat ezután az illetékes biztos(ok) hallgatja (hallgatják) meg.

A munkavégzés helye az Ügynökség székhelye, Lisszabon. Az állás 2019. január 1-jétől tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2018. január 29. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint).

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz – tisztviselőként, „nyelvi asszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST/144/17 - nyelvi asszisztens (AST 1) a következő nyelveken:
bolgár (BG), német (DE), angol (EN), francia (FR), román (RO) és svéd (SV)
(2017/C 429 A/01)

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás 6 nyelvre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres pályázók számára felajánlott álláshelyek többsége Luxembourgban található.

Az asszisztensek (AST besorolási csoport) adminisztratív, technikai vagy képzési tevékenységeket végeznek, amelyek bizonyos mértékű önállóságot igényelnek, különösen a szabályok, rendeletek vagy általános utasítások végrehajtása terén.

A nyelvi asszisztensek többnyelvű környezetben a szövegek elkészítéséhez szükséges különböző feladatokat látnak el. A fordítókat vagy jogász-nyelvészeket támogatják fordítási vagy lektorálási munkájukban (a dokumentumok előkészítése és utógondozása), informatikai eszközök segítségével is, fordítási kérelmek feldolgozása, valamint a nyelvi információk és dokumentáció kezelése, a véglegesítés alatt álló uniós jogszabályok megformázásának elvégzése és a saját nyelvükön készült jogalkotási és/vagy parlamenti szövegek módosításának önálló átvezetése.

Az a pályázó, aki internetes jelentkezési lapján megadott adatai szerint megfelel a pályázati feltételeknek, és a számítógépes feleletválasztós teszteken a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egynapos értékelési szakaszban való részvételre kap meghívást, amelyre nagy valószínűséggel Brüsszelben, a pályázó első és második nyelvén kerül sor.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 23-án, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához „jogász-nyelvész” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető leendő tisztviselők tartaléklistáinak összeállítása céljából. 

EPSO/AD/354/17 – LETT (LV) NYELVŰ JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7)
EPSO/AD/355/17 – MÁLTAI NYELVŰ (MT) JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7)
(2017/C 418 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.
A Bíróságnál dolgozó jogász-nyelvészek feladata elsősorban jogi szövegek fordítása az Európai Unió legalább két hivatalos nyelvéről a versenyvizsga nyelvére, valamint az Európai Unió Bíróságának Hivatalaival és egyéb szervezeti egységeivel együttműködésben jogi elemzések készítése.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 16-án, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a Hivatal ügyvezető igazgatói tisztségére keres jelentkezőket.

VEXT/17/256/AD 15/Executive Director
(2017/C 406 A/01)

1994. évi létrehozása óta a Hivatal székhelye a spanyolországi Alicante, ahol az egész EU-ban érvényes EU védjegy és közösségi formatervezési minta lajstromozása történik. Az uniós szintű munka kiterjed az eszközök és gyakorlat öszszehangolására is az EU 28 tagállamában működő nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalokkal, a felhasználókkal és egyéb intézményi partnerekkel együttműködésben. Az említett hivatalok együtt alkotják az Európai Szellemi Tulajdoni Hálózatot (EIPN), és közösen dolgoznak azon, hogy a felhasználók a bejelentések során nemzeti és európai uniós szinten is hasonló tapasztalatban részesülhessenek.

A hivatal nyelvei az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol.

Az ügyvezető igazgató felel a Hivatal igazgatásáért és jogi képviseletéért. Az ügyvezető igazgató elszámoltatható az igazgatótanács és a költségvetési bizottság felé, valamint általánosságban felel az EUIPO tevékenységeiért és biztosítja a célkitűzések elérését. Az álláshoz kapcsolódó konkrét hivatalos, jogi és igazgatási feladatokat az EUVR és különösen annak 157. cikke határozza meg.

A kiválasztási eljárás a Hivatal igazgatótanácsának felügyelete alatt zajlik.

A pályázatoknak legkésőbb 2018. január 11-én éjfélig be kell érkezniük. 

info


A régebbi pályázati kiírásokat amikről mi is hírt adtunk, ITT találod meg!

 

 

info


Ha pályázatot nyújtasz be, feltétlenül olvasd el: A NYÍLT VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT!

 

 

 

Az alábbi táblázatból tájékozódhatsz arról, hogy az EPSO általában mikor, milyen típusú állásokra hirdet pályázatokat.

vvperiod

SORON KÖVETKEZŐ EPSO CBT + AC KURZUSAINKAT 2018. JANUÁR 13-ÁN ÉS 14-ÉN TARTJUK!

A kurzusról további információkat itt találsz.

Aktuális információkért látogasd rendszeresen oldalainkat!


További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken, facebook Facebook twitter twitter és Google+ Google+ oldalunkoldalainkon.

Iratkozz fel a levelezőlistánkra, hogy minden fontos információról azonnal értesülj!


Oldalainkon *.pdf formátumú dokumentumokat is találsz. E fájlok olvasásához szükséged lehet az Adobe Reader szoftverre. Töltsd le az ikonra kattintva. pdf