2014.11.27

Társaságunk új, kiemelt szolgáltatásai: adatvédelmi felelősi feladatok ellátása; tanácsadás, felkészítés adatvédelmi auditra; szabályzatok készítése.


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű THE ULTIMATE EU TEST BOOK sorozatának legújabb AD és AST színtű könyveit 2015-ben is AKCIÓS ÁRON, 12990 Ft-ért RENDELHETED MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Főoldal

EPSO versenyvizsgára készülsz?Facebook

Netán értékelőközpontba hívtak?            

 

Akkor jó helyen jársz!

eu-unio

 

 

Mi segítünk felkészülni az EU-s  köztisztviselői karrierre és az ezt megelőző EPSO versenyvizsgára! Assessment Centre (Értékelőközpont) felkészítő kurzusaink segítségével pedig nem csak az EPSO AC-re készülőknek, hanem a magyarországi kormánytisztviselői pályára lépőknek is segítséget nyújtunk! Honlapunkon tájékozódhatsz az éppen aktuális EPSO versenyvizsga-felhívásokról, valamint letöltheted az ezekhez a vizsgákhoz kapcsolódó felkészítő kurzusaink jelentkezési lapjait és a felkészüléshez nélkülözhetetlen szakkönyvek és tesztek megrendelő lapjait is. A gyakorlatias megközelítésű, kiscsoportos Intenzív EPSO CBT felkészítő kurzusainkat az éppen aktuális versenyvizsgákhoz igazodva, azokat megelőzően szervezzük. Értékelőközpont (AC) felkészítő kurzusokat kéthavi rendszerességgel, illetve igény esetén havonta indítunk.

 

KÖVETKEZŐ  CBT és AC FELKÉSZÍTŐ KURZUSAINKAT 2015. JANUÁR 17-ÉN ÉS 18-ÁN  TARTJUK!

Az EUVIZSGA.EU az EPSO, valamint dr. Czeti András Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletének HR tanácsosa által is ajánlott felkészítő hely!

 

Következő oldalunkon a kurzusainkon résztvevők visszajelzéseiből olvashatsz ízelítő válogatást!

Ne felejts el időben jelentkezni a 2015. január 17-ei és 18-ai CBT és AC felkészítő kurzusainkra!

A LÉTSZÁMOT A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN MAXIMALIZÁLTUK, JELENTKEZÉSEKET A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN FOGADUNK.

MÁR MOST BIZTOSÍTSD HELYED, JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB, NEHOGY LEMARADJ!

Az EPSO versenyvizsgák speciális felkészülést kívánnak! Nem a nyelvtudás és nem is a megkívánt szakmai ismeret állítja kihívás elé a jelentkezőt, hanem az a módszer, ahogyan ezekre a vizsgákra fel kell készülni. Mi átadjuk a módszert és e „trükköket” elmagyarázzuk, az EPSO felvételi vizsgán szereplő kérdésekhez nagyon hasonló kérdéssorokat rendelkezésre bocsátva a felkészülést segítjük, továbbá tanácsot adunk ahhoz, hogyan lehet az egyes vizsgarészeket sikeresen teljesíteni.

 

Gyere el az intenzív felkészítő kurzusainkra és engedd, hogy segítsünk Neked!

Kurzusaink elvégzésével szerezz olyan előnyöket, amelyekről a többi vizsgázó csak álmodozik!


Az EU intézményeiben több mint 40 000 ember dolgozik az EU 28 tagországából. A munkatársak létszáma folyamatosan bővül, de TE még hiányzol ebből a csapatból! Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál. Az Európai Bizottság foglalkoztatja a legtöbb embert az uniós intézmények közül. Személyi állományának jelentős része Brüsszelben és Luxembourgban dolgozik, de vannak munkatársai szerte a világon a különböző országokban működő uniós irodákban.

 

Az EPSO többek között az alábbi intézmények számára toboroz munkaerőt:Mi az EPSO?

 

 

A kiválasztási eljárás és az alkalmazotti kategóriák ugyanazok az összes intézmény esetében.


Aktuális felkészíő kurzusainkról és a szabad helyekről érdeklődj telefonon, vagy e-mailben.

 

új hírkarrier

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) pályázatot hirdet fellebbezési tanácsi tagsági tisztség (AD 11) betöltésére.

2014/C 412 A/01   VEXT/14/957/AD 11/BOA_Member

A Hivatalt a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (a közösségi védjegyről szóló
rendelet) hozta létre. A Hivatal székhelye a spanyolországi Alicantéban található.
A Hivatal az Európai Unió ügynöksége, amely jogi személyiséggel rendelkezik, pénzügyi és adminisztratív téren független, és feladata a közösségi védjeggyel és a közösségi formatervezési mintával kapcsolatos rendszerek igazgatása. A Hivatalnál bejegyzett közösségi védjegyek és formatervezési minták az Európai Unió egészében érvényesek. A Hivatal szoros partneri együttműködésben dolgozik az EU tagállamaiban működő szellemi tulajdonjog-védelmi hivatalokkal, nemzetközi szervezetekkel és az Európai Bizottsággal a szellemi tulajdonjogok birtokosait és felhasználóit érintő számos területen, többek között a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelemben, illetve a bűnüldözés hatékonyságának növelésében.

A fellebbezési tanácsok jelenleg egy elnökből, három tanácselnökből és tizennégy tagból állnak, akik munkáját jogi és adminisztrációs személyzet segíti. A fellebbezési tanácsoknál – az irodát, valamint az ismeretek és az információk megszerzését segítő támogatási szolgálatokat is beleértve – körülbelül 80 személy dolgozik. 2013-ban 2 602 fellebbezést nyújtottak be, és 2 568 határozat született. A Hivatalnál folyó munka és az igazgatási ügyek tekintetében a fellebbezési tanácsok elnöke tartozik általános felelősséggel.
A Hivatal munkanyelvei az angol, a német, a spanyol, a francia és az olasz. Összességében az eseteknek körülbelül 63 %-ában volt az angol az eljárás nyelve. Ezt követte a német (22 %), a spanyol (6 %), a francia (4 %), az olasz (2 %) és végül a többi (3 %).

A pályázatoknak benyújtásának határideje: 2014. december 17., 24:00, alicantei helyi idő (középeurópai idő) szerint

                   
 
                   
új hírkarrier

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) felvételi tartaléklista összeállítása céljából képzettségen és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát hirdet az európai adatvédelmi biztos hivatala tanácsosi szintű üres tisztviselői álláshelyeinek betöltésére.

Tanácsos (AD 6) Az adatvédelem területén  EPSO/AD/294/14 (2014/C 391 A/01)

A sikeres pályázók száma: 20 fő

Az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző hatóság, amelynek feladata annak biztosítása, hogy az Európai Unió intézményei és szervei személyes adatok feldolgozása vagy új szakpolitikák kidolgozása során betartsák a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot. Az adatvédelmi biztos, a helyettes biztos és az igazgató felügyelete alatt tevékenykedő tisztviselő az egységvezetője által megadott utasításoknak megfelelően látja el feladatait.

Fő tevékenysége egyfelöl a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok alkalmazását biztosító, másfelől a személyes adatok védelmét potenciálisan befolyásoló politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követését célzó jelentések, vélemények és határozatok előkészítéséből áll.

Az előválogató tesztekre azok a pályázók kapnak meghívást, akik jelentkezésüket a megadott határidőn belül érvényesítették.

A pályázónak három különböző értékelésen kell részt vennie, amelyek tartalmát a vizsgabizottság hagyja jóvá:
— feladatmegoldó készségek a következő vizsgarészek útján:
a) szövegértési készséget vizsgáló teszt
b) matematikai–logikai készséget vizsgáló teszt
c) absztrakciós készséget vizsgáló teszt
— speciális készségek az alábbi vizsgarész útján:
d) strukturált interjú a szakterülettel kapcsolatos készségekről a pályázati adatlap „tehetségszűrő” (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) részében megjelölt válaszok alapján
— általános készségek, az alábbi vizsgarészek útján:
e) esettanulmány
f) csoportgyakorlat
g) strukturált interjú

A versenyvizsgára elektronikus úton kell jelentkezni az EPSO honlapján és különösen a jelentkezési útmutatóban ismertetett eljárás szerint.
Jelentkezési határidő (érvényesítéssel együtt): 2014. december 9., déli 12 óra, brüsszeli idő szerint.

                   
 
                   
karrier

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felvételi eljárást szervez tartaléklista összeállításának céljából az alábbi állásra vonatkozóan:

EMA/AD/365: Tudományos tisztviselők, Eljáráskezelési és üzleti támogatási részleg (AD5/FG IV)

EMA/AD/366: Információ- és tartalomkezelési vezető, Termékadatbázis-kezelés, Üzleti adatok és támogatás osztály, Eljáráskezelési és üzleti támogatási részleg (AD6)

EMA/CA/L/048: Információbiztonsági, -azonosítási és hozzáférés-kezelési tisztviselő (hosszú távú alkalmazásra), Termékadatbázis-kezelés, Üzleti adatok és támogatás osztály, Eljáráskezelési és üzleti támogatási részleg (FG IV)

EMA/CA/L/049: Egészségügyi kommunikációs szakértő (rövid és hosszú távú alkalmazásra), Termékekhez kapcsolódó információk terjesztése a hálózatban szolgálat, Kommunikáció osztály, Érdekelt felek és kommunikáció részleg (FG IV)

EMA/CA/L/050: Tudományos tisztviselő (hosszú távú alkalmazásra), Tudományos tanácsadás, Termékfejlesztési és tudományos támogatási osztály, Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek kutatásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás (FG IV).

A kiválasztott jelentkezők tartalékállományba kerülnek és ezt követően – a költségvetési helyzettől függően – öt évre szóló, megújítható szerződésre kaphatnak ajánlatot az Európai Unió tisztviselőinek foglalkoztatási feltételei szerint.

A munkavégzés helye London.

A munkafeltételek és munkaköri leírás letölthetők az Ügynökség weboldaláról.
A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, az Ügynökség weboldalán található űrlap segítségével.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 28., éjfél.

 
karrier

 

Az EU különféle intézményei egyes munkakörök ideiglenes betöltésére munkatársakat keresnek.

További információért és részletekért kattints IDE. (Jelentkezési határidő: változó)

 


karrier

Amennyiben a vezetői pályázatok iránt érdeklődsz, lépj erre az oldalunkra.

(2012-ben 23, 2013-ban 31 vezetői pozícióra irányuló pályázatról adtunk hírt!)


 


info

A pályázatok benyújtása előtt figyelmesen olvasd el az EPSO nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatát, melyből   fontos és hasznos információkhoz juthatsz.


info

A régebbi pályázati kiírásokat amikről mi is hírt adtunk, ITT találod meg!

 


 

Már most VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET a 2015. január 17-én és 18-án megrendezésre kerülő CBT és AC felkészítő kurzusainkra!

 

Az alábbi táblázatból tájékozódhatsz arról, hogy az EPSO általában mikor, milyen típusú állásokra hirdet pályázatokat.

vvperiod

 

SORON KÖVETKEZŐ EPSO CBT ÉS AC KURZUSUNK 2015. JANUÁR 17-ÉN ÉS 18-ÁN LESZ! 

 

A kurzusról további információkat itt találsz.


Aktuális információkért látogasd rendszeresen oldalainkat!

További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken, facebook Facebook twitter twitter és Google+ Google+ oldalunkoldalainkon.

Iratkozz fel a levelezőlistánkra, hogy minden fontos információról azonnal értesülj!

 


Oldalainkon *.pdf formátumú dokumentumokat is találsz. E fájlok olvasásához szükséged lehet az Adobe Reader szoftverre. Töltsd le az ikonra kattintva. pdf

Az oldaalainkról letöltött dokumentumokat kérjük, próbáld meg elektronikus úton kitölteni és visszaküldeni. Azokat csak a legvégső esetben nyomtasd ki.

Óvjuk, védjük együtt a környezetünket!

karrier