2016.05.28

Társaságunk új, kiemelt szolgáltatásai:
adatvédelmi felelősi feladatok ellátása; tanácsadás, felkészítés adatvédelmi auditra; szabályzatok készítése.


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZŐ ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Főoldal

EPSO versenyvizsgára készülsz?

Facebook

Netán értékelőközpontba hívtak?

 

Akkor jó helyen jársz!

eu-unio

 

Mi segítünk felkészülni az EU-s köztisztviselői karrierre és az ezt megelőző EPSO versenyvizsgára! Assessment Centre (Értékelőközpont) felkészítő kurzusaink segítségével pedig nem csak az EPSO AC-re készülőknek, hanem a magyarországi kormánytisztviselői pályára lépőknek is segítséget nyújtunk! Honlapunkon tájékozódhatsz az éppen aktuális EPSO versenyvizsga-felhívásokról, valamint letöltheted az ezekhez a vizsgákhoz kapcsolódó felkészítő kurzusaink jelentkezési lapjait és a felkészüléshez nélkülözhetetlen szakkönyvek és tesztek megrendelő lapjait is. A gyakorlatias megközelítésű, kiscsoportos Intenzív EPSO CBT felkészítő kurzusainkat az éppen aktuális versenyvizsgákhoz igazodva, azokat megelőzően szervezzük. Értékelőközpont (AC) felkészítő kurzusokat igény esetén, akár havonta is indítunk.

KÖVETKEZŐ CBT és AC FELKÉSZÍTŐ KURZUSAINKAT
2016. JÚNIUS 11-ÉN és 12-ÉN TARTJUK!

Az EUVIZSGA.EU az EPSO, valamint dr. Czeti András Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletének HR tanácsosa által is ajánlott felkészítő hely!

Következő oldalunkon a kurzusainkon résztvevők visszajelzéseiből olvashatsz ízelítő válogatást!

Ne felejts el időben jelentkezni a 2016. június 11-ei CBT és 12-ei AC felkészítő kurzusainkra!

A LÉTSZÁMOT A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN MAXIMALIZÁLTUK, JELENTKEZÉSEKET A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN FOGADUNK.

MÁR MOST BIZTOSÍTSD HELYED, JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB, NEHOGY LEMARADJ!

Az EPSO versenyvizsgák speciális felkészülést kívánnak! Nem a nyelvtudás és nem is a megkívánt szakmai ismeret állítja kihívás elé a jelentkezőt, hanem az a módszer, ahogyan ezekre a vizsgákra fel kell készülni. Mi átadjuk a módszert és e „trükköket” elmagyarázzuk, az EPSO felvételi vizsgán szereplő kérdésekhez nagyon hasonló kérdéssorokat rendelkezésre bocsátva a felkészülést segítjük, továbbá tanácsot adunk ahhoz, hogyan lehet az egyes vizsgarészeket sikeresen teljesíteni.

Gyere el az intenzív felkészítő kurzusainkra és engedd, hogy segítsünk Neked!

Kurzusaink elvégzésével szerezz olyan előnyöket, amelyekről a többi vizsgázó csak álmodozik!

Az EU intézményeiben több mint 40 000 ember dolgozik az EU 28 tagországából. A munkatársak létszáma folyamatosan bővül, de TE még hiányzol ebből a csapatból! Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál. Az Európai Bizottság foglalkoztatja a legtöbb embert az uniós intézmények közül. Személyi állományának jelentős része Brüsszelben és Luxembourgban dolgozik, de vannak munkatársai szerte a világon a különböző országokban működő uniós irodákban.


Az EPSO többek között az alábbi intézmények számára toboroz munkaerőt:Mi az EPSO?

 

A kiválasztási eljárás és az alkalmazotti kategóriák ugyanazok az összes intézmény esetében.


Aktuális felkészíő kurzusainkról és a szabad helyekről érdeklődj telefonon, vagy e-mailben.

 

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottság (elsősorban az Európai Csalás Elleni Hivatal – OLAF) által tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/323/16 – Vizsgáló (AD 7) a következő profilokkal:
1. – Vizsgáló: uniós kiadások, korrupció elleni küzdelem 
2. – Vizsgáló: vámügy és kereskedelem, dohánytermékek és hamisított áruk
EPSO/AD/324/16 – Vizsgáló (AD 9): Csoportvezető

(2016/C 187 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, amelyek egyike két profilt tartalmaz. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Vizsgáló: uniós kiadások, korrupció elleni küzdelem
Ez a profil olyan tanácsosok (AD 7) kiválasztására irányul, akik az uniós kiadások, a korrupció elleni küzdelem, valamint az uniós személyzet által elkövetett súlyos szabálytalanságok területén végeznek vizsgálatokat. Az uniós kiadások körébe többek között a mezőgazdasági és strukturális alapokból, az előcsatlakozási támogatásból, a külső segélyből, a központosított kiadásokból és a pénzügyi eszközökből finanszírozott, valamint a nemzetközi szervezetekkel közösen kezelt kiadások tartoznak.
Vizsgáló: vámügy és kereskedelem, dohánytermékek és hamisított áruk
Ez a profil olyan tanácsosok (AD 7) kiválasztására irányul, akik a vámügy és a kereskedelem, a dohánytermékek és a hamisított áruk területén végeznek vizsgálatokat.
Csoportvezető
Ez a versenyvizsga olyan tanácsosok (AD 9) kiválasztására irányul, akik az uniós kiadások, a korrupció elleni küzdelem, az uniós személyzet által elkövetett súlyos szabálytalanságok, a vámügy és a kereskedelem, a dohánytermékek és a hamisított áruk területén dolgozó vizsgálókból álló munkacsoportokat irányítják.

Jelentkezési határidő: 2016. június 28. déli 12 óra, brüsszeli idő szerint.

Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listájának öszszeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére:

IDEIGLENES ALKALMAZOTT     IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 7)  (nő vagy férfi)

PE/191/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2016/C 185 A/01)

Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság főigazgatójának közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgatósági attasé tanácsadási feladatokat lát el és tanulmányokat készít a Főigazgatóság hatáskörébe tartozó egy vagy több témában.

A Brüsszelbe kinevezett igazgatósági attasénak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

Az igazgatósági attasé a főigazgatóval, az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság többi szervezeti egységével, a Főtitkárság többi főigazgatóságával, illetve adott esetben az európai parlamenti képviselőkkel szoros együttműködésben végzi a munkáját. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal kapcsolatosan.

E feladatok ellátása következetességet, fogalmazási készséget, titoktartást, elemzési és összegzési készséget, előrelátási és megelőzési képességet, diplomáciai érzéket, minden szintű partner esetében kiváló kapcsolatteremtő készséget és közönség előtti kifejezőkészséget igényel.

Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra.

Az alkalmas jelöltek listája 2019. december 31-ig érvényes; az érvényesség meghosszabbítható.

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumok fénymásolatait a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni legkésőbb 2016. június 27-ig.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az azeurópai uniós intézmények – elsősorban a brüsszeli székhelyű Európai Bizottság és a luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék – által tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/322/16     (2016/C 171 A/01)

Ez a felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Ez a versenyvizsga az ellenőrzés területén tevékenykedő tanácsosok felvételére irányul.
Az európai intézmények tanácsosainak elsődleges feladata a döntéshozók munkájának támogatása.
Az ellenőrök biztosítékot nyújtanak az adott szervezet irányításához azáltal, hogy különféle uniós szakpolitikai területeken végeznek ellenőrzéseket, amelyek során a jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést, illetve a gazdaságosságot vizsgálják.
Az ellenőrök felmérik a kockázatkezelés, a szervezetirányítás és a belső folyamatok működésének hatékonyságát. Ellenőrzéseik köre és jellege igen sokféle lehet, és különböző igazgatási és operatív folyamatokra terjedhet ki.
Az ellenőröknek pályafutásuk során adott esetben különböző uniós és harmadik országokban is kell ellenőrzéseket végezniük.
Az ellenőrök emellett tanácsadást nyújtanak a vezetőségnek a rendszerek és folyamatok tökéletesítésére vonatkozóan.

A versenyvizsgára legkésőbb 2016. június 14-én, brüsszeli idő szerint déli 12 óráig lehet jelentkezni.
E versenyvizsgára készülőknek is javasoljuk a június 11-ei CBT és a június 12-ei AC felkészítő kurzusunkat! 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények által tisztviselőként, „nyelvi asszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST/137/16     (2016/C 151 A/01)
Módosítás

A nyelvi asszisztensek többnyelvű környezetben különböző feladatokat látnak el, így a nyelvészeket vagy a jogásznyelvészeket támogatják fordítási vagy lektorálási munkájukban (előkészítik és utógondozzák a dokumentumokat – többek között informatikai eszközökkel –, feldolgozzák a fordítási kérelmeket, kezelik a nyelvi információkat és a dokumentációt, megformázzák a véglegesítés alatt álló uniós jogszabályokat, valamint önállóan átvezetik a saját nyelvükön készült jogalkotási és/vagy parlamenti szövegek módosításait).

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2016. május 31-én, brüsszeli idő szerint déli 12 óráig.
E versenyvizsgára készülőknek is javasoljuk a június 11-ei CBT és a június 12-ei AC felkészítő kurzusunkat! 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) határozatlan időtartamú kiválasztási eljárást indít olyan pályázók azonosítása céljából, akik közül a végrehajtó ügynökségek a későbbiekben pénzügyi és projektmenedzsment területen szerződéses alkalmazottakat vehetnek fel.

A végrehajtó ügynökségek uniós programokat irányítanak az Európai Bizottság nevében olyan különböző területeken, mint pl.
kutatás, oktatás, vállalkozások, innováció, energia, környezet és egészségügy. Az ügynökségek székhelye Brüsszel és Luxembourg.

A pályázó a következő profilokra és besorolási csoportokra, vagy azok mindegyikére jelentkezhet:
Pénzügyi tisztviselő - FG III (EPSO/CAST/P/1/2015)
Pénzügyi tanácsadó – FG IV (EPSO/CAST/P/2/2015)
Projekt-/programfelelős - FG III (EPSO/CAST/P/3/2015)
Projekt-/programtanácsadó - FG IV (EPSO/CAST/P/4/2015)

A szerződéses alkalmazott egy tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott felügyelete alatt a pénzügy és a projektmenedzsment területével kapcsolatos feladatokat lát el.

A regisztráció határideje: erre a felhívásra vonatkozóan nem határoztak meg határidőt a jelentkezések benyújtására.


Az EU különféle intézményei egyes munkakörök ideiglenes betöltésére munkatársakat keresnek.
További információért és részletekért kattints IDE. (Jelentkezési határidő: változó)

 

 


Amennyiben a vezetői pályázatok iránt érdeklődsz, lépj erre az oldalunkra.
(Utóbbi években több mint 100 (!) vezetői pozícióra irányuló pályázatról adtunk hírt!)


infoA régebbi pályázati kiírásokat amikről mi is hírt adtunk, ITT találod meg!

 

 

info


Ha pályázatot nyújtasz be, feltétlenül olvasd el: A NYÍLT VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT!

 

 

 

Az alábbi táblázatból tájékozódhatsz arról, hogy az EPSO általában mikor, milyen típusú állásokra hirdet pályázatokat.

vvperiod

SORON KÖVETKEZŐ EPSO CBT ÉS AC KURZUSUNK 2016. JÚNIUS 11-ÉN ÉS 12-ÉN LESZ!

A kurzusról további információkat itt találsz.

Aktuális információkért látogasd rendszeresen oldalainkat!


További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken, facebook Facebook twitter twitter és Google+ Google+ oldalunkoldalainkon.

Iratkozz fel a levelezőlistánkra, hogy minden fontos információról azonnal értesülj!


Oldalainkon *.pdf formátumú dokumentumokat is találsz. E fájlok olvasásához szükséged lehet az Adobe Reader szoftverre. Töltsd le az ikonra kattintva. pdf