2020.01.26

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz bővebben! Készülj fel a világ bármely pontjáról!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZő ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket e-mailben várjuk!


Tovább...

Regi palyazatok

 


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban a brüsszeli székhelyű Európai Bizottsághoz és a luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszékhez – tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/372/19
TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD5 / AD7)
(2019/C 156 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
AD 5 besorolási fokozat: 84 fő
AD 7 besorolási fokozat: 37 fő

Ez a felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Ez a versenyvizsga az ellenőrzés területén tevékenykedő tanácsosok felvételére irányul.
Az európai uniós intézmények tanácsosainak elsődleges feladata a döntéshozók munkájának támogatása.
Az uniós intézmények ellenőrei intézménytől és szervezeti egységtől függően külső, belső vagy utólagos ellenőrzés keretében végeznek különféle ellenőrzéseket. Ezek lehetnek pénzügyi, teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések, illetve ezek kombinációi is.
Az ellenőrök a különféle uniós szakpolitikai területeken folytatott ellenőrzések alapján megbízhatósági nyilatkozatokat állítanak ki a vezetőség számára. Az ellenőrzések során a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek való megfelelést, illetve a gazdaságosságot vizsgálják.
Az ellenőrök felmérik a kockázatkezelés, a szervezetirányítás és a belső folyamatok működésének hatékonyságát. Ellenőrzéseik köre és jellege igen sokféle lehet, és különböző igazgatási és operatív folyamatokra terjedhet ki.
Emellett az EU valamennyi működési területén bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat biztosítanak és tanácsadást folytatnak, ennélfogva pályafutásuk során adott esetben különböző uniós tagállamokban és harmadik országokban kell ellátniuk feladataikat.
Az ellenőrök továbbá tanácsadást nyújtanak a vezetőségnek az irányítási és kontrollrendszerek és folyamatok tökéletesítésére vonatkozóan.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2019. június 12-én, déli 12 óráig.

 

 

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához – konkrétan a Kutatási és Dokumentációs Igazgatósághoz – tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS JOGI KUTATÁSRA SZAKOSODOTT TANÁCSOS
EPSO/AD/365/19 – Jogász – Ciprusi (CY) jog
EPSO/AD/366/19 – Jogász – Görög (EL) jog
EPSO/AD/367/19 – Jogász – Magyar (HU) jog
EPSO/AD/368/19 – Jogász – Olasz (IT) jog
EPSO/AD/369/19 – Jogász – Lett (LV) jog
EPSO/AD/370/19 – Jogász – Lengyel (PL) jog
(2019/C 85 A/01)

Ez a felhívás hat versenyvizsgára és azokon belül két-két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy besorolási fokozatra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A felvételt nyert jogászok segíteni fogják a Bíróságot és a Törvényszéket az igazságszolgáltatási tevékenységük elvégzése során, valamint hozzájárulnak az európai uniós ítélkezési gyakorlat terjesztéséhez.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2019. április 9-ig.


Az Európai Parlament a Pénzügyi Főigazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóságának Pénzügyi Informatikai Rendszerek Átalakításáért Felelős Osztályán belüli mérnök szakemberi ideiglenes alkalmazotti állás (AD9 besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/219/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS - IDEIGLENES ALKALMAZOTT
TANÁCSOS, INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI MÉRNÖK-SPECIALISTA (AD 9)
(2019/C 38 A/01)

A pénzügyi irányítási rendszer (FMS) projektmenedzserének közvetlen irányítása alatt dolgozó tanácsos tanácsadási és felügyeleti feladatokat lát el a szervezeti egység hatáskörébe tartozó egy vagy több területen. Az FMS projekt célja az Európai Parlament jelenlegi pénzügyi alkalmazásainak helyettesítése az S4/HANA platformmal (SAP). Az FMS projekt kiterjed elsősorban a) a költségvetési, az általános és a költségelszámolási folyamatokra, illetve b) az eszközökre, a leltárra és a szerződéskezelési folyamatokra, továbbá az ezekhez kapcsolódó jelentéstételre. E folyamatok közül sok az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet és annak alkalmazási szabályai által rögzített szabályokon alapul.

A tanácsos az Európai Parlament számos, házon belül kifejlesztett alkalmazásával dolgozik, amelyek különféle technológiákon alapulnak. Ezen alkalmazások nagy részét az európai parlamenti képviselők, az alkalmazottak és a külső beszállítók javára történő kifizetések előkészítésére használják.

A Luxemburgba kinevezett tanácsosnak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

A tanácsos a megvalósítás, a végleges előkészítés, a bevezetés és a bevezetés után nyújtott támogatás szakaszaiban szorosan együttműködik az FMS projekt többi tagjával, a főigazgatóságokkal és szükség esetén más európai intézményekkel. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal (az S4/HANA-alapú SAP megoldással és az FMS alkalmazások környezetével) kapcsolatosan.

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumokat a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni 2019. február 28-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, "tanácsos" és "asszisztens" beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/364/19 - BIZTONSÁGI TISZTVISELŐ (AD 7)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság

EPSO/AST/147/19 - BIZTONSÁGI ASSZISZTENS (AST 3)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság
(2019/C 30 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, és mindkettő három szakterületet tartalmaz. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy szakterületre jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

EPSO/AD/364/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tanácsosokat keresnek, akiknek elsődleges feladata a személyek, épületek, vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok biztonságának hatékony biztosítása, továbbá akik képesek csoportok és projektek koordinálására is.

EPSO/AST/147/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tisztviselőket keresnek, akiknek az lesz a fő feladata, hogy közreműködjenek a személyek, a vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok védelmével összefüggő operatív kérdésekben.

A regisztráció határideje: 2019. február 26.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottság – elsősorban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) – által tisztviselőként, „ tanácsos ” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók két tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/363/18 – TANÁCSOS (AD 7)
A KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKEN: 1. VÁMÜGYEK, 2. ADÓÜGYEK
(2018/C 368 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet.
A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

1.   Vámügyek

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) szervezeti egységei egyikénél dolgozó szakreferensként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabálytervezeteket, munkadokumentumokat vagy gazdasági tanulmányokat kell készítenie.

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága (DG BUDG) szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó sajátforrás-ellenőrként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: készen kell állnia arra, hogy vizsgálatokat folytasson le és jelentéseket készítsen a tradicionális saját források helyes, teljeskörű és időben történő beszedésére vonatkozó uniós követelményeknek való tagállami megfelelésről, valamint szükség esetén korrekciós intézkedéseket javasoljon. Értékelnie kell a tradicionális saját források teljeskörű és időbeni beszedése, megállapítása és biztosítása terén tanúsított kellő tagállami gondosságot.

2.   Adóügyek

A DG TAXUD közvetett vagy közvetlen adózással foglalkozó igazgatósága szervezeti egységeinek vagy a Versenypolitikai Főigazgatóság (DG COMP) fiskális támogatással foglalkozó szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó szakreferenseként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más európai bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabályok, határozatok, munkadokumentumok vagy gazdasági tanulmányok kidolgozásában kell részt vennie.

A regisztráció határideje: 2018. november 13.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai adatvédelmi biztos által tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/360/18 – ADATVÉDELMI TANÁCSOS (AD 6)
(2018/C 264 A/01)

A tanácsos feladatai közé tartozik a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az általános adatvédelmi rendelet), (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a rendőrségi adatvédelmi irányelv) és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok értelmezését és alkalmazását biztosító jelentések, vélemények, iránymutatások, ajánlások, bevált gyakorlatok és határozatok készítése, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követése.

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje: 2018. szeptember 11.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
(2018/C 097 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
EPSO/AD/340/18 – 20 fő
EPSO/AD/341/18 – 35 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg. 

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
Az érintett területek a DG SANTE F. Igazgatósága (Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és elemzés) által lefedett valamennyi területet magukban foglalják. Jelenleg a következő területek tartoznak ide: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy, valamint egészségvédelem (humán gyógyászati célú klinikai vizsgálatok, emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök (köztük in vitro diagnosztikai eszközök) és gyógyszerek (köztük gyógyszerhatóanyagok). 

A felvett pályázónak el kell tudni látnia a hatósági ellenőrzési rendszerek ellenőrzésével, felügyeletével, elemzésével és áttekintésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint készen kell állnia a gyakori utazásra. Pályafutása során előfordulhat, hogy munkája majd a közvetlen szakterületén kívül eső területekre is kiterjed. 

EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
Az érintett területek a következők: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy. A felvett pályázó feladatai közé tartozik majd a szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, a meglévő jogszabályok végrehajtása és kezelése, szabályozási feladatok ellátása – ideértve a kockázatértékelést –, a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, továbbá az említett területeket érintő tárgyalásokban való részvétel. 

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2018. április 17-éig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez a luxembourgi székhelyű európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Számvevőszékhez – tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/357/18 TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD 5)
(2018/C 107 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 80 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
Az uniós intézmények ellenőrei pénzügyi, teljesítmény- és belső ellenőrzéseket végeznek. Emellett az EU valamennyi működési területén garantálják a megbízhatóságot és tanácsadást folytatnak, ennélfogva feladataikat esetenként különböző országokban és nemzetközi szervezeteknél látják el.
A munkakör széles körű ismereteket igényel a jog, a számvitel, a közigazgatás, a pénzügy és a gazdaság, a különböző uniós hatáskörökhöz kapcsolódó projektmenedzsment, az informatika, valamint az ellenőrzési és értékelési technikák területén.

A munkakör betöltéséhez szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezési határidő: 2018. április 24.