2019.02.21

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZő ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Regi palyazatok

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai adatvédelmi biztos által tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/360/18 – ADATVÉDELMI TANÁCSOS (AD 6)
(2018/C 264 A/01)

A tanácsos feladatai közé tartozik a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az általános adatvédelmi rendelet), (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a rendőrségi adatvédelmi irányelv) és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok értelmezését és alkalmazását biztosító jelentések, vélemények, iránymutatások, ajánlások, bevált gyakorlatok és határozatok készítése, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követése.

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje: 2018. szeptember 11.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
(2018/C 097 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
EPSO/AD/340/18 – 20 fő
EPSO/AD/341/18 – 35 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg. 

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
Az érintett területek a DG SANTE F. Igazgatósága (Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és elemzés) által lefedett valamennyi területet magukban foglalják. Jelenleg a következő területek tartoznak ide: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy, valamint egészségvédelem (humán gyógyászati célú klinikai vizsgálatok, emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök (köztük in vitro diagnosztikai eszközök) és gyógyszerek (köztük gyógyszerhatóanyagok). 

A felvett pályázónak el kell tudni látnia a hatósági ellenőrzési rendszerek ellenőrzésével, felügyeletével, elemzésével és áttekintésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint készen kell állnia a gyakori utazásra. Pályafutása során előfordulhat, hogy munkája majd a közvetlen szakterületén kívül eső területekre is kiterjed. 

EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
Az érintett területek a következők: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy. A felvett pályázó feladatai közé tartozik majd a szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, a meglévő jogszabályok végrehajtása és kezelése, szabályozási feladatok ellátása – ideértve a kockázatértékelést –, a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, továbbá az említett területeket érintő tárgyalásokban való részvétel. 

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2018. április 17-éig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez a luxembourgi székhelyű európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Számvevőszékhez – tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/357/18 TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD 5)
(2018/C 107 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 80 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
Az uniós intézmények ellenőrei pénzügyi, teljesítmény- és belső ellenőrzéseket végeznek. Emellett az EU valamennyi működési területén garantálják a megbízhatóságot és tanácsadást folytatnak, ennélfogva feladataikat esetenként különböző országokban és nemzetközi szervezeteknél látják el.
A munkakör széles körű ismereteket igényel a jog, a számvitel, a közigazgatás, a pénzügy és a gazdaság, a különböző uniós hatáskörökhöz kapcsolódó projektmenedzsment, az informatika, valamint az ellenőrzési és értékelési technikák területén.

A munkakör betöltéséhez szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezési határidő: 2018. április 24.

A Számvevőszék úgy határozott, hogy felvételi eljárást indít egy igazgatói állás (AD 14) betöltésére. A kinevezésre jogosult hatóság választási lehetőségeinek növelése érdekében ez a kiválasztási eljárás párhuzamosan zajlik az állás betöltésére irányuló belső és intézményközi eljárásokkal.

ECA/2018/1 SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS 

A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott európai uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását és a polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.

Az igazgató felelősséggel tartozik a kamarának, és segíti annak tagjait az ellenőrzési feladatok elvégzésében. Fő feladatai közé tartozik: az alkalmazottak irányítása és a pénzügyi források kezelése; programozás, monitoring és beszámolás; szaktudása révén az ellenőrzések minőségének támogatása; az ellenőrzések felügyeletének és kontrolljának biztosítása. Az igazgató gondoskodik róla, hogy a rábízott feladatokat megfelelően és a Számvevőszék minőségbiztosítási követelményeivel, valamint ellenőrzési gyakorlataival és standardjaival összhangban hajtsák végre.

A jelentkezést angol vagy francia nyelven, kizárólag a Számvevőszék honlapján közzétett álláshirdetésben található online jelentkezési lapot kitöltve lehet benyújtani 2018. április 10-én, 12.00 óráig.


Az EUROSTAT pályázati felhívása főigazgató-helyettesi állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) – Luxembur

Pályázati felhívás (COM (2018) 10378)
(2018/C 106 A/01)

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Feladata, hogy magas színvonalú statisztikai információszolgáltatást biztosítson az Európai Unió számára, és az európai intézmények, a tagállamok, a pénzügyi piacok, az üzleti világ, a média és a lakosság szolgálatában álljon.
Az Eurostat az európai statisztikai rendszer (ESR) irányításának koordinációjáért és megerősítéséért felel. Célja, hogy valamennyi felhasználó számára egyszerű hozzáférést biztosítson a megbízható, naprakész, és uniós szinten öszszehasonlítható statisztikai adatokhoz. Az EUROSTAT felelős valamennyi, uniós statisztikára vonatkozó jogalkotási javaslatért is. Koordinálja továbbá a tagjelölt országok, illetve a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség statisztikai rendszereinek fejlesztését.
Az Eurostaton belül a főigazgató-helyettes áll a B, E, F és G igazgatóság, azaz körülbelül 550 fős személyzet élén (beleértve a nem állandó alkalmazottakat és a gyakornokokat is). A főigazgató-helyettes az Eurostat főigazgatójának tartozik jelentéstétellel, aki az Európai Unió fő statisztikusának tekintendő. Az Eurostat hivatalai Luxembourgban találhatók.

Ajánlat:
A főigazgató-helyettes támogatja a főigazgatót az Eurostat átfogó stratégiai orientációjában és irányításában, és specifikus feladatkörökkel rendelkezik az alábbi igazgatóságok tekintetében: „Módszertan, átfogó statisztikai és IT-szolgálatok” (B Igazgatóság), „Regionális és ágazati statisztikák” (E Igazgatóság), „Társadalomstatisztika” (F Igazgatóság), „Globális vállalkozási statisztika” (G Igazgatóság), valamint a „Big Data” munkacsoport.
A főigazgató-helyettes az említett, közvetlenül neki beszámolással tartozó szolgálatok vezetését és felügyeletét látja el, továbbá részt vesz egyebek mellett az Eurostat stratégiájának és munkaprogramjainak meghatározásában és végrehajtásában; az európai statisztikák alakításában, előállításában és terjesztésében; valamint az EUrostat magas szintű értekezleteken vagy eseményeken történő képviseletében.
A főigazgató-helyettes a főigazgató iránymutatása szerint jár el, és távolléte esetén helyettesíti a főigazgatót. 

A jelentkezés határideje: 2018. április 24.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KÖZPONT (CEDEFOP) IGAZGATÓI POZÍCIÓJÁRA

(Cedefop/2018/01/AD)
(2018/C 111 A/01)

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió területén a szakképzés fejlesztésének támogatásáért felelős uniós ügynökség. A Cedefop tanácsadást, kutatást, elemzéseket és tájékoztatást biztosít, és elősegíti az európai együttműködést és a kölcsönös tanulást. Támogatja a szakképzés fejlesztését és a megalapozott politikai döntéshozatalt az olyan területeken, mint például az európai eszközök végrehajtása és a „koppenhágai folyamat” nyomon követése, a készségigények előrejelzése, a képesítések és készségek jobb megismerése, hogy támogassa a határokon átnyúló mobilitást és a szakképzésbe való befektetést.

A Cedefop munkája során szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, a kormányokkal, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel, valamint kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel. Aktuális információkat és elemzéseket nyújt számukra a szakképzésben történt fejleményekről, tapasztalatokról és innovációról, továbbá fórumot biztosít a szakpolitikák megismeréséhez.

A Cedefop igazgatóságában az EU-tagállamok kormányai, a munkáltatók, a munkavállalók és az Európai Bizottság képviseltetik magukat.

A Cedefopot 1975-ben alapították, székhelye 1995 óta a görögországi Thesszalonikében található. Körülbelül 120 munkatárssal és 17 400 000 EUR-s költségvetéssel működik. A Cedefop munkanyelve az angol.

Az Ügynökségről bővebb tájékoztatást itt talál. 

Az igazgató a Cedefop jogi képviselője és szóvivője a nyilvánosság előtt, tevékenységéről az igazgatótanács felé elszámoltatható. Vezeti és igazgatja az ügynökséget és általános felelősséget vállal az ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását biztosító működésért.

Az igazgatót az Európai Bizottság nevezi ki a Központ igazgatótanácsa által továbbított pályázói listáról. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ez a lista nyilvánosságra kerülhet, továbbá a listán való szereplés még nem garantálja kinevezésüket.

A kiválasztási folyamat a pályázati űrlapok vizsgálatán alapul, amelyet több interjú és teszt követ.

A munkavégzés helye Thesszaloniké, Görögország.

A pályázatokat online kell benyújtani 2018. május 8. 15:00 óráig görög idő szerint (CET + 1).


Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság Pályázati felhívása igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás).
A Bizottság felvételt hirdet a Biztonsági Igazgatóság igazgatói álláshelyének betöltésére.

COM/2018/10379
(2018/C 120 A/01)

A Bizottság Biztonsági Igazgatósága a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság részét képezi, és az intézmény belső biztonsági politikájáért felel. E politika annak biztosítására irányul, hogy a személyek, az eszközök és az információk a Bizottság tevékenységének valamennyi helyszínén megfelelő védelemben részesüljenek a biztonsági kockázatokkal szemben. A biztonsági politika támogatja a Bizottság megbízatásának, valamint intézményi és jogi kötelezettségeinek (többek között a személyzettel szembeni kötelezettségének) teljesítését. Emellett az üzletmenet-folytonossághoz is hozzájárul. Az a törekvésünk, hogy a következő évek során fenntartsuk és tovább javítsuk a munkakörnyezet minőségét ezen a területen, miközben megerősítsük az új fenyegetésekkel szembeni hatékony védelmet egy olyan időszakban, amelyet szűkös erőforrások jellemeznek. 

Magas szintű beosztást kínálunk, amely az említett, előttünk álló kihívások megválaszolására, a Bizottság biztonsági politikájának további alakítására és erősítésére, valamint hatékony végrehajtására irányul. 

A sikeres pályázó felel a személyzet, a vagyontárgyak, a tevékenységek és az információk biztonságáért és védelméért a Bizottság valamennyi foglalkoztatási helyszínén. E minőségében irányítja a Bizottság biztonsági politikájának kidolgozását, végrehajtását és értékelését, hatékony választ ad az újonnan jelentkező fenyegetésekre, szinergiákat alakít ki és hatékony együttműködést hoz létre a többi európai intézménnyel és a nemzeti biztonsági szolgálatokkal. 

A biztonsági igazgató Brüsszelben és Luxemburgban székhellyel rendelkező 4 egységbe csoportosított mintegy 200 fős személyzetet irányít, amely biztonsági kérdések igen széles skáláját kezeli, a bizottsági épületek fizikai védelmétől – amely a Bizottság brüsszeli biztonságiőr-szolgálatára vonatkozó szerződések kezelését is magában foglalja – az IT- és információbiztonságra vonatkozó biztonsági normák kidolgozásának és azoknak való megfelelés ellenőrzésén át a személyvédelmi, kibervédelmi, kém- és terrorelhárítási tevékenységekig. Tevékenysége során az igazgatót a biztonsági főtanácsadó támogatja. 

Az igazgató emellett gondoskodik a Bizottság tagjainak és a VIP-vendégeknek a védelméről, a nap 24 órájában működő riasztás-felügyeleti iroda üzemeltetéséről, az informatikai és műszaki biztonságra vonatkozó tanácsadásról, biztonsági képzések szervezéséről a Bizottság valamennyi szervezeti egysége számára, valamint nyomozószolgálat fenntartásáról. E feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködést folytat külső – más uniós intézményekhez tartozó, tagállami vagy nemzetközi szervezetek által fenntartott – biztonsági szolgálatokkal. 

A jelentkezés határideje: 2018. május 7.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/356/18 – TANÁCSOS (AD 5)
(2018/C 088 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 158 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
A versenyvizsgát követően e besorolási fokozatba felvett sikeres pályázók – valamely csoport részeként – a következő három tágabb kategória egyikébe tartozó munkát végezhetik az uniós intézményeknél:
1. szakpolitikák alakítása;
2. operatív végrehajtás;
3. erőforrás-gazdálkodás.

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette a jelentkezési lapjának második részét a második nyelvén, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.
A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont, illetve több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje 2018. április 10.


Az Európai Parlament elnöke az Elnökségi Igazgatóság Plenáris Ülések Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/203/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/01)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat. 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága Jogalkotási Koordinációs és Egyeztetési Igazgatósága igazgatói álláshelyének (AD besorolási csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/205/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/02)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje:  2018. március 23.
-----------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság Erőforrások Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/211/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/03)

A munkavégzés helye Luxembourg. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat. 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke a Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság Konferenciaszervezési Igazgatóságán belül egy igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/213/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/04)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat. 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság infrastruktúrák és Felszerelések Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/214/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/05)

A munkavégzés helye Luxembourg. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat. 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság Stratégia és Erőforrások Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/215/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS   (2018/C 090 A/06)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat. 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az Európai Unió Bíróságán, Luxembourgban a közeljövőben megüresedik az információs főigazgatói állás (AD 15 vagy AD 16 besorolási fokozat). Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.

(2017/C 431 A/02)
(2017/C 431 A/01)

A Bíróság hivatalvezetőjének irányítása alatt dolgozó főigazgató vezeti az Információs Főigazgatóságot, amelynek feladata az intézmény tevékenységét érintő összes információ előállítása, kezelése és megőrzése. A főigazgatónak kell meghatároznia és végrehajtania az intézmény által megfogalmazott prioritásokkal összhangban álló, és különösen az intézmény igazságszolgáltatási mivoltát figyelembe vevő ismeret- és információkezelési stratégiát.
A főigazgatóság hozzávetőlegesen 130 tisztviselőből és alkalmazottból áll, amihez mintegy száz külső munkatárs adódik hozzá.
A főigazgató képviseli az intézményt külső – különösen intézményközi – szervekben és testületekben.

A jelen állásra pályázatot elektronikus levél formájában lehet benyújtani, legkésőbb 2018. január 31-ig.


Pályázati felhívás a lisszaboni Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) 

COM/2017/20025 
(2017/C 431 A/01)

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) 2002-ben hozták létre az „Erika” tartályhajó balesetét és az abból eredő olajszennyezést követően. Az EMSA jelenleg technikai, operatív és tudományos segítséget nyújt az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a tengerbiztonság, a tengerhajózási biztonság, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása, valamint az olaj- és gázipari létesítmények által okozott szennyezés elleni fellépés terén. 
Az EMSA székhelye Lisszabon (Portugália). 2017-ben az Ügynökség teljes költségvetése kb. 75 millió EUR volt, és kb. 250 főt foglalkoztatott. Az Ügynökség költségvetése 2020-ig növekedni fog a parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomag és a projektből finanszírozott fellépések számának növekedése miatt (pl. a Kopernikusz program biztonsági elemének végrehajtása).

Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője, és ő jeleníti meg az Ügynökséget a nyilvánosság előtt. Munkájáról az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja az Ügynökséget, és teljes körű felelősséggel tartozik annak működéséért, biztosítva az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását.

A kiválasztást az Európai Bizottság saját kiválasztási és felvételi eljárása szerint szervezi meg (lásd a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó dokumentumot (8) is). E célból az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre, amelyben az EMSA igazgatótanácsának képviselője megfigyelőként vesz részt. Az előválogató bizottság minden benyújtott pályázatot elemez, és kiválasztja azokat a pályázókat, akik a leginkább megfelelnek a fentiekben ismertetett kiválasztási szempontoknak. E pályázók az előválogató bizottsággal folytatandó személyes interjúra kaphatnak meghívást.
Az interjúkat követően az előválogató bizottság kialakítja a véleményét, és javaslatot tesz azon pályázók listájára, akik további interjúkon vesznek részt az Európai Bizottság kinevezési tanácsadó bizottságával. A kinevezési tanácsadó bizottság az előválogató bizottság véleményét figyelembe véve határoz azon pályázókról, akik interjúra kapnak meghívást.
A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó interjúra meghívott pályázók külső személyzeti felvételi tanácsadók által szervezett egész napos vezetői értékelőközpontban (assessment centre) vesznek részt. Az interjú és az értékelőközpontról készült jelentés eredményei alapján a kinevezési tanácsadó bizottság szűkített listát állít össze azon pályázókról, akik a megítélése szerint alkalmasak az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére.
A kinevezési tanácsadó bizottság által kiválasztott pályázókat ezután az illetékes biztos(ok) hallgatja (hallgatják) meg.

A munkavégzés helye az Ügynökség székhelye, Lisszabon. Az állás 2019. január 1-jétől tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2018. január 29.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz – tisztvisel�ként, „nyelvi asszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST/144/17 - nyelvi asszisztens (AST 1) a következő nyelveken: 
bolgár (BG), német (DE), angol (EN), francia (FR), román (RO) és svéd (SV) 
(2017/C 429 A/01)

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás 6 nyelvre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres pályázók számára felajánlott álláshelyek többsége Luxembourgban található.

Az asszisztensek (AST besorolási csoport) adminisztratív, technikai vagy képzési tevékenységeket végeznek, amelyek bizonyos mértékű önállóságot igényelnek, különösen a szabályok, rendeletek vagy általános utasítások végrehajtása terén.

A nyelvi asszisztensek többnyelvű környezetben a szövegek elkészítéséhez szükséges különböző feladatokat látnak el. A fordítókat vagy jogász-nyelvészeket támogatják fordítási vagy lektorálási munkájukban (a dokumentumok előkészítése és utógondozása), informatikai eszközök segítségével is, fordítási kérelmek feldolgozása, valamint a nyelvi információk és dokumentáció kezelése, a véglegesítés alatt álló uniós jogszabályok megformázásának elvégzése és a saját nyelvükön készült jogalkotási és/vagy parlamenti szövegek módosításának önálló átvezetése.

Az a pályázó, aki internetes jelentkezési lapján megadott adatai szerint megfelel a pályázati feltételeknek, és a számítógépes feleletválasztós teszteken a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egynapos értékelési szakaszban való részvételre kap meghívást, amelyre nagy valószínűséggel Brüsszelben, a pályázó első és második nyelvén kerül sor.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 23-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához „jogász-nyelvész” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető leendő tisztviselők tartaléklistáinak összeállítása céljából. 

EPSO/AD/354/17 – LETT (LV) NYELVŰ JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7) 
EPSO/AD/355/17 – MÁLTAI NYELVŰ (MT) JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7) 
(2017/C 418 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.
A Bíróságnál dolgozó jogász-nyelvészek feladata elsősorban jogi szövegek fordítása az Európai Unió legalább két hivatalos nyelvéről a versenyvizsga nyelvére, valamint az Európai Unió Bíróságának Hivatalaival és egyéb szervezeti egységeivel együttműködésben jogi elemzések készítése.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 16-ig.


Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a Hivatal ügyvezető igazgatói tisztségére keres jelentkezőket.

VEXT/17/256/AD 15/Executive Director 
(2017/C 406 A/01)

1994. évi létrehozása óta a Hivatal székhelye a spanyolországi Alicante, ahol az egész EU-ban érvényes EU védjegy és közösségi formatervezési minta lajstromozása történik. Az uniós szintű munka kiterjed az eszközök és gyakorlat öszszehangolására is az EU 28 tagállamában működő nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalokkal, a felhasználókkal és egyéb intézményi partnerekkel együttműködésben. Az említett hivatalok együtt alkotják az Európai Szellemi Tulajdoni Hálózatot (EIPN), és közösen dolgoznak azon, hogy a felhasználók a bejelentések során nemzeti és európai uniós szinten is hasonló tapasztalatban részesülhessenek.

A hivatal nyelvei az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol.

Az ügyvezető igazgató felel a Hivatal igazgatásáért és jogi képviseletéért. Az ügyvezető igazgató elszámoltatható az igazgatótanács és a költségvetési bizottság felé, valamint általánosságban felel az EUIPO tevékenységeiért és biztosítja a célkitűzések elérését. Az álláshoz kapcsolódó konkrét hivatalos, jogi és igazgatási feladatokat az EUVR és különösen annak 157. cikke határozza meg.

A kiválasztási eljárás a Hivatal igazgatótanácsának felügyelete alatt zajlik.

A pályázatoknak legkésőbb 2018. január 11-én éjfélig be kell érkezniük.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/339/17 – tanácsos (AD 7) a következő területeken: 
1. PÉNZÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN (55 fő)
2. MAKROÖKONÓMIA (32 fő)
(2017/C 386 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A munkakörök jellege:
1. Pénzügyi közgazdaságtan: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a pénzügyi közgazdaságtan, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, a banki és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok kidolgozása és végrehajtása, a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés, a pénzügyi programok (köztük az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), az uniós pénzügyi instrumentumok és külső támogatásötvözési eszközök) kialakítása és/ vagy végrehajtása, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel fenntartott uniós kapcsolatok és megerősített együttműködés, a portfóliókezelés, a pénzügyi kockázatkezelés és a pénzügyi piacokon való kölcsönfelvétel területén.

2. Makroökonómia: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a makroökonómia, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, továbbá a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés területén.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 19.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivata l (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, „titkár/irodai alkalmazott” beosztásba (AST–SC besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

TITKÁR/IRODAI ALKALMAZOTT (SC1 ÉS SC2 BESOROLÁSI FOKOZAT)
(2017/C 377 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
SC 1 BESOROLÁSI FOKOZAT: 210 
SC 2 BESOROLÁSI FOKOZAT: 123

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az AST–SC besorolási csoportba felvett alkalmazottak munkaköre irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű, bizonyos fokú önállóságot igénylő feladatok ellátásából áll.

A jelentkezéshez EPSO-fiókot kell létrehoznia. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázó az EPSO-nak beküldött valamennyi jelentkezéséhez kizárólag egyetlen fiókot hozhat létre. 
Első határidő: a versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 12.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) két, képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz, a Tanácshoz és a Bírósághoz – tisztviselőként, „tanácsos” és „asszisztens” beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehet� pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

SZAKÉRTő A MÉDIA ÉS A DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN

EPSO/AD/347/17 – TANÁCSOS (AD 6)
1. Kommunikációs szakember

EPSO/AST/143/17 – ASSZISZTENS (AST 3)
1. Webmester 
2. Kommunikációs asszisztens
3. Vizuális kommunikációs asszisztens

(2017/C 341 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként:

EPSO/AD/347/171. 
Kommunikációs szakember – 55 fő

EPSO/AST/143/171.
Webmester – 13 fő
Kommunikációs asszisztens – 30 fő
Vizuális kommunikációs asszisztens – 34 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Ezek egyike több profilból áll. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A felajánlott álláshelyek többsége Brüsszelben lesz; de felhívjuk figyelmét arra, hogy a Bíróság álláshelyei Luxemburgban találhatók, az Európai Parlament pedig tájékoztatási irodáiban is kínálhat álláshelyeket. Utóbbiak a tagállamok fővárosaiban, hat regionális irodában (München, Milánó, Barcelona, Edinburgh, Wroclaw és Marseille), valamint az Európai Parlament strasbourgi székhelyén. A tájékoztatási irodák fontos szerepet játszanak abban, hogy megismertessék a médiával, a nagyközönséggel, valamint a nemzeti és regionális szintű véleményformálókkal az Európai Parlament által hozott határozatokat.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. november 14-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények – elsősorban az Európai Parlament és a Tanács – által tisztviselőként, „fordító” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/343/17 — német nyelvű (DE) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/344/17 — francia nyelvű (FR) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/345/17 — olasz nyelvű (IT) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/346/17 — holland nyelvű (NL) fordító (AD 5)
(2017/C 224 A/01)

Ez a felhívás több versenyvizsgára és azokon belül két-két opcióra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy opcióra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A nyelvi tanácsosok (fordítók) legfontosabb feladata, hogy a megadott határidőre elkészített minőségi fordításokkal és nyelvi tanácsadással járuljanak hozzá az őket foglalkoztató intézmény vagy szerv feladatainak ellátásához.

Feladataik közé tartozik a legalább két forrásnyelvről a fő nyelvükre történő fordítás, lektorálás, illetve a terminológiai kutatómunka, a képzési intézkedések támogatása és az informatikai eszközök fejlesztésének segítése. A fordítandó anyagok gyakran összetett, általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy technikai témájú szövegek, amelyek az Európai Unió bármely tevékenységi területéhez kapcsolódhatnak. E feladatok ellátásához az informatikai és irodatechnikai eszközök intenzív használata szükséges.

Speciális feltételek:
Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség (az oklevelet legkésőbb 2017. december 31-ig kell megszerezni).

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni legkésőbb 2017. szeptember 5-ig.


Pályázati felhívás az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (Budapest) ügyvezető igazgatói álláshelyének (AD 14-es besorolás) betöltésére.

COM/2017/20020     (2017/C 206 A/01)

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL), amelyet a 2000/820/IB tanácsi határozattal (1) Európai Rendőrakadémiaként hoztak létre, 2001. január 1-jén kezdte meg működését és 2005-ben vált uniós ügynökséggé. 2016. július 1-jétől a CEPOL az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségévé vált.
2014. október 1-je óta a CEPOL székhelye Budapesten (Magyarországon) található.
Az Ügynökség jelenleg 52 alkalmazottat foglalkoztat és körülbelül 8,5 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkezik. A CEPOL feladata, hogy képzési és tanulási lehetőségeket nyújtson a bűnüldöző szervek tagjainak az EU teljes területén és segítsen megerősíteni a határokon átnyúló együttműködést az Európai Unió és polgárainak biztonsága szempontjából létfontosságú kérdésekben. A képzés kulcsfontosságú, határokon átnyúló együttműködési eszközöket és mechanizmusokat, bűnüldözési technikákat, valamint a súlyos bűnügyi jelenségektől a vezetői tapasztalatokig terjedő témakört ölel fel. A tevékenységek kialakítása az ismeretek átadása mellett a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztásának megkönynyítését
is szolgálja, valamint hozzájárul a közös európai bűnüldözési kultúra kifejlesztéséhez is.

Az ügyvezető igazgató irányítja és képviseli az Ügynökséget. Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges adminisztratív, operatív és pénzügyi intézkedések meghozataláért és irányításáért. Az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül, amelynek beszámolási kötelezettséggel tartozik, az ügyvezető igazgató teljes felelősséget vállal a CEPOL feladatainak végrehajtásáért.

Amennyiben jelentkezni kíván, látogasson el erre az oldalra és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 30.


Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.

COM/2017/10373     (2017/C 204 A/01)

Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.
A főigazgató teljes mértékben független, és felelős az OLAF vizsgálati tevékenységéért.
A főigazgató négy igazgatóságból és mintegy 500 fős személyzetből álló főigazgatóságért felelős. Az általa kezelendő költségvetés mintegy 80 millió EUR összegű. A főigazgató független előzetes költségvetési tervezetet állít össze és nyújt be, e költségvetés vonatkozásában ő az engedélyezésre jogosult tisztviselő.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében valamennyi újonnan felvett munkatárs kilenc hónapos próbaidő letöltésére köteles.

A kinevezésre Brüsszelben kerül sor. A kiválasztott pályázó várhatóan 2018. februárban lép hivatalba.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon ezen az internetes oldalon és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 27.


Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listájának öszszeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére:

IDEIGLENES ALKALMAZOTT IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 5)
PE/199/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS     (2017/C 198 A/01)

A Személyzeti Főigazgatóság főigazgatójának közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgatósági attasé tanácsadási feladatokat lát el és tanulmányokat készít a főigazgatóság hatáskörébe tartozó egy vagy több témában.
A Brüsszelbe kinevezett igazgatósági attasénak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.
Az igazgatósági attasé tanácsokat ad a főigazgatónak a Személyzeti Főigazgatóság hatáskörébe tartozó témákban. Támogatást nyújt feletteseinek az emberi erőforrások tárgykörében, ezen belül kiemelt feladata, hogy kapcsolatot tartson a politikai és döntéshozó szervek titkárságaival a személyzeti politikához tartozó kérdésekben.
E feladatok ellátása következetességet, fogalmazási készséget, titoktartást, elemzési és összegzési készséget, előrelátási és megelőzési képességet, diplomáciai érzéket, minden szintű partnerek esetében kiváló kapcsolatteremtő készséget és közönség előtti kifejezőkészséget igényel.
Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD5 besorolás első fizetési fokozatába történik, 4 637,77 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Jelentkezési határidő: 2017. július 24.


A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) az Európai Unió hágai (Hollandia) székhellyel működő ügynöksége ÜGYVEZETő IGAZGATÓT keres.

Álláshirdetés – Europol/2017/TA/AD15/282 – az Europol ügyvezető igazgatója 
(2017/C 162 A/01)

Az Europolt az Európai Unióról szóló szerződés K. cikke alapján 1995-ben egy egyezmény alapította, majd 2009-ben a 2009/371/IB tanácsi határozat hozta létre uniós szervként. Az Europolt mint uniós ügynökséget a 2016/ 794/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre.

Az Europol célja, hogy támogassa és megerősítse a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus és más, az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák megelőzése és az azok elleni küzdelem terén.

E megbízatásának megvalósítása érdekében az Europol jelenleg 550 főt foglalkoztat, és a 2017. évre szóló költségvetése 117 millió EUR.

Az ügyvezető igazgató irányítja az Europolt és biztosítja a hatékony mindennapi működését. Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.
Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Az ügyvezető igazgató – az igazgatótanács hatáskörének sérelme nélkül – feladatai teljesítése során függetlenül jár el, utasításokat sem kormányoktól, sem egyéb szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.
Az ügyvezető igazgató biztosítja az irányítást és vezetést az Europol célkitűzéseinek megvalósításához, és felel az Europolra bízott feladatok végrehajtásáért.

Jelentkezési határidő: 2017. július 4. 
Munkaerő-felvételi eljárás: 2017 harmadik–negyedik negyedéve 
Munkakezdés dátuma: 2018. május 1.

a pályázati folyamatról és a felvételi eljárásról részletes információt az EUROPOL FELVÉTELI IRÁNYMUTATÁSAIBAN talál, amely az Europol weboldalán érhető el: www.europol.europa.eu.


Pályázati felhívás a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (Brüsszel) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
(Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) 
 

COM/2017/20019   (2017/C 146 A/01)

A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás az Európai Bizottság és a repüléstechnikai iparág közötti köz-magán társulás (PPP), amely a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendelettel jött létre (1). A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást az európai jog alapján Brüsszelben hozták létre a 2024. december 31-ig terjedő időszakra. Célja a légi járművek üzemanyag-hatékonyságának fokozása, valamint szén-dioxid- és zajkibocsátásának 20–30 %-os csökkentése, a 2014-ben bevezetett legújabb technológiákra tekintettel. A program költségvetése megközelítőleg 4 milliárd EUR, amely több mint 2 milliárd EUR iparági kötelezettségvállalást és a Horizont 2020 közlekedési költségvetési keretéből származó, 1,755 milliárd EUR-nak megfelelő hozzájárulást foglal magában.

Az ügyvezető igazgató a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás törvényes képviselője, és a nyilvánosság előtt a közös vállalkozás megjelenítője. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást, és teljes körű felelősséggel tartozik a közös vállalkozás célkitűzéseinek az irányító testület határozataival összhangban történő megvalósítását biztosító műveletekért.

Az ügyvezető igazgató feladata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás napi szintű irányítása, valamint költségvetésének végrehajtása. Elszámolással tartozik az irányító testületnek, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó éves mentesítés keretében az Európai Parlamentnek.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon ezen az internetes oldalon, és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat. 

A jelentkezés határideje: 2017. június 13.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban a brüsszeli és luxembourgi székhelyű Európai Parlamenthez és Tanácshoz – tisztviselőként, „ápoló” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

Ápoló (AST3) EPSO/AST/140/17   (2017/C 123 A/01)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bíróság ápolókat keres brüsszeli és luxembourgi orvosi rendelőibe.

Az ápolóknak adminisztratív feladatokat is el kell látniuk, például a papíralapú és elektronikus formátumú orvosi nyilvántartás nyomon követése, a berendezések kezelése, valamint a járványügyi adatok gyűjtése és elemzése területén. További követelmény a sikeres pályázókkal szemben a munkacsoportba való beilleszkedés képessége, a felelősségérzet és a csúcsidőszakokra is kiterjedő munkabírás. Az ápolóknak készen kell állniuk arra, hogy (elsősorban brüsszeli, luxembourgi és/vagy strasbourgi) kiküldetésen vegyenek részt vagy több műszakos munkavégzést vállaljanak.

A regisztráció határideje: 2017. május 23.