2019.04.22

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZő ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Regi palyazatok

   

Az Európai Parlament a Pénzügyi Főigazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóságának Pénzügyi Informatikai Rendszerek Átalakításáért Felelős Osztályán belüli mérnök szakemberi ideiglenes alkalmazotti állás (AD9 besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/219/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS - IDEIGLENES ALKALMAZOTT
TANÁCSOS, INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI MÉRNÖK-SPECIALISTA (AD 9)
(2019/C 38 A/01)

A pénzügyi irányítási rendszer (FMS) projektmenedzserének közvetlen irányítása alatt dolgozó tanácsos tanácsadási és felügyeleti feladatokat lát el a szervezeti egység hatáskörébe tartozó egy vagy több területen. Az FMS projekt célja az Európai Parlament jelenlegi pénzügyi alkalmazásainak helyettesítése az S4/HANA platformmal (SAP). Az FMS projekt kiterjed elsősorban a) a költségvetési, az általános és a költségelszámolási folyamatokra, illetve b) az eszközökre, a leltárra és a szerződéskezelési folyamatokra, továbbá az ezekhez kapcsolódó jelentéstételre. E folyamatok közül sok az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet és annak alkalmazási szabályai által rögzített szabályokon alapul.

A tanácsos az Európai Parlament számos, házon belül kifejlesztett alkalmazásával dolgozik, amelyek különféle technológiákon alapulnak. Ezen alkalmazások nagy részét az európai parlamenti képviselők, az alkalmazottak és a külső beszállítók javára történő kifizetések előkészítésére használják.

A Luxemburgba kinevezett tanácsosnak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

A tanácsos a megvalósítás, a végleges előkészítés, a bevezetés és a bevezetés után nyújtott támogatás szakaszaiban szorosan együttműködik az FMS projekt többi tagjával, a főigazgatóságokkal és szükség esetén más európai intézményekkel. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal (az S4/HANA-alapú SAP megoldással és az FMS alkalmazások környezetével) kapcsolatosan.

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumokat a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni 2019. február 28-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, "tanácsos" és "asszisztens" beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/364/19 - BIZTONSÁGI TISZTVISELŐ (AD 7)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság

EPSO/AST/147/19 - BIZTONSÁGI ASSZISZTENS (AST 3)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság
(2019/C 30 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, és mindkettő három szakterületet tartalmaz. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy szakterületre jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

EPSO/AD/364/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tanácsosokat keresnek, akiknek elsődleges feladata a személyek, épületek, vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok biztonságának hatékony biztosítása, továbbá akik képesek csoportok és projektek koordinálására is.

EPSO/AST/147/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tisztviselőket keresnek, akiknek az lesz a fő feladata, hogy közreműködjenek a személyek, a vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok védelmével összefüggő operatív kérdésekben.

A regisztráció határideje: 2019. február 26.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottság – elsősorban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) – által tisztviselőként, „ tanácsos ” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók két tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/363/18 – TANÁCSOS (AD 7)
A KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKEN: 1. VÁMÜGYEK, 2. ADÓÜGYEK
(2018/C 368 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet.
A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

1.   Vámügyek

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) szervezeti egységei egyikénél dolgozó szakreferensként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabálytervezeteket, munkadokumentumokat vagy gazdasági tanulmányokat kell készítenie.

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága (DG BUDG) szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó sajátforrás-ellenőrként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: készen kell állnia arra, hogy vizsgálatokat folytasson le és jelentéseket készítsen a tradicionális saját források helyes, teljeskörű és időben történő beszedésére vonatkozó uniós követelményeknek való tagállami megfelelésről, valamint szükség esetén korrekciós intézkedéseket javasoljon. Értékelnie kell a tradicionális saját források teljeskörű és időbeni beszedése, megállapítása és biztosítása terén tanúsított kellő tagállami gondosságot.

2.   Adóügyek

A DG TAXUD közvetett vagy közvetlen adózással foglalkozó igazgatósága szervezeti egységeinek vagy a Versenypolitikai Főigazgatóság (DG COMP) fiskális támogatással foglalkozó szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó szakreferenseként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más európai bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabályok, határozatok, munkadokumentumok vagy gazdasági tanulmányok kidolgozásában kell részt vennie.

A regisztráció határideje: 2018. november 13.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai adatvédelmi biztos által tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/360/18 – ADATVÉDELMI TANÁCSOS (AD 6)
(2018/C 264 A/01)

A tanácsos feladatai közé tartozik a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az általános adatvédelmi rendelet), (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a rendőrségi adatvédelmi irányelv) és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok értelmezését és alkalmazását biztosító jelentések, vélemények, iránymutatások, ajánlások, bevált gyakorlatok és határozatok készítése, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követése.

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje: 2018. szeptember 11.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
(2018/C 097 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
EPSO/AD/340/18 – 20 fő
EPSO/AD/341/18 – 35 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg. 

EPSO/AD/340/18 – Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés, felügyelet és értékelés
Az érintett területek a DG SANTE F. Igazgatósága (Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és elemzés) által lefedett valamennyi területet magukban foglalják. Jelenleg a következő területek tartoznak ide: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy, valamint egészségvédelem (humán gyógyászati célú klinikai vizsgálatok, emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök (köztük in vitro diagnosztikai eszközök) és gyógyszerek (köztük gyógyszerhatóanyagok). 

A felvett pályázónak el kell tudni látnia a hatósági ellenőrzési rendszerek ellenőrzésével, felügyeletével, elemzésével és áttekintésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint készen kell állnia a gyakori utazásra. Pályafutása során előfordulhat, hogy munkája majd a közvetlen szakterületén kívül eső területekre is kiterjed. 

EPSO/AD/341/18 – Élelmiszer-biztonság – szakpolitika és jogszabályok
Az érintett területek a következők: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy. A felvett pályázó feladatai közé tartozik majd a szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, a meglévő jogszabályok végrehajtása és kezelése, szabályozási feladatok ellátása – ideértve a kockázatértékelést –, a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, továbbá az említett területeket érintő tárgyalásokban való részvétel. 

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2018. április 17-éig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez a luxembourgi székhelyű európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Számvevőszékhez – tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/357/18 TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD 5)
(2018/C 107 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 80 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
Az uniós intézmények ellenőrei pénzügyi, teljesítmény- és belső ellenőrzéseket végeznek. Emellett az EU valamennyi működési területén garantálják a megbízhatóságot és tanácsadást folytatnak, ennélfogva feladataikat esetenként különböző országokban és nemzetközi szervezeteknél látják el.
A munkakör széles körű ismereteket igényel a jog, a számvitel, a közigazgatás, a pénzügy és a gazdaság, a különböző uniós hatáskörökhöz kapcsolódó projektmenedzsment, az informatika, valamint az ellenőrzési és értékelési technikák területén.

A munkakör betöltéséhez szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezési határidő: 2018. április 24.

A Számvevőszék úgy határozott, hogy felvételi eljárást indít egy igazgatói állás (AD 14) betöltésére. A kinevezésre jogosult hatóság választási lehetőségeinek növelése érdekében ez a kiválasztási eljárás párhuzamosan zajlik az állás betöltésére irányuló belső és intézményközi eljárásokkal.

ECA/2018/1 SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS 

A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott európai uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását és a polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.

Az igazgató felelősséggel tartozik a kamarának, és segíti annak tagjait az ellenőrzési feladatok elvégzésében. Fő feladatai közé tartozik: az alkalmazottak irányítása és a pénzügyi források kezelése; programozás, monitoring és beszámolás; szaktudása révén az ellenőrzések minőségének támogatása; az ellenőrzések felügyeletének és kontrolljának biztosítása. Az igazgató gondoskodik róla, hogy a rábízott feladatokat megfelelően és a Számvevőszék minőségbiztosítási követelményeivel, valamint ellenőrzési gyakorlataival és standardjaival összhangban hajtsák végre.

A jelentkezést angol vagy francia nyelven, kizárólag a Számvevőszék honlapján közzétett álláshirdetésben található online jelentkezési lapot kitöltve lehet benyújtani 2018. április 10-én, 12.00 óráig.


Az EUROSTAT pályázati felhívása főigazgató-helyettesi állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) – Luxembur

Pályázati felhívás (COM (2018) 10378)
(2018/C 106 A/01)

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Feladata, hogy magas színvonalú statisztikai információszolgáltatást biztosítson az Európai Unió számára, és az európai intézmények, a tagállamok, a pénzügyi piacok, az üzleti világ, a média és a lakosság szolgálatában álljon.
Az Eurostat az európai statisztikai rendszer (ESR) irányításának koordinációjáért és megerősítéséért felel. Célja, hogy valamennyi felhasználó számára egyszerű hozzáférést biztosítson a megbízható, naprakész, és uniós szinten öszszehasonlítható statisztikai adatokhoz. Az EUROSTAT felelős valamennyi, uniós statisztikára vonatkozó jogalkotási javaslatért is. Koordinálja továbbá a tagjelölt országok, illetve a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség statisztikai rendszereinek fejlesztését.
Az Eurostaton belül a főigazgató-helyettes áll a B, E, F és G igazgatóság, azaz körülbelül 550 fős személyzet élén (beleértve a nem állandó alkalmazottakat és a gyakornokokat is). A főigazgató-helyettes az Eurostat főigazgatójának tartozik jelentéstétellel, aki az Európai Unió fő statisztikusának tekintendő. Az Eurostat hivatalai Luxembourgban találhatók.

Ajánlat:
A főigazgató-helyettes támogatja a főigazgatót az Eurostat átfogó stratégiai orientációjában és irányításában, és specifikus feladatkörökkel rendelkezik az alábbi igazgatóságok tekintetében: „Módszertan, átfogó statisztikai és IT-szolgálatok” (B Igazgatóság), „Regionális és ágazati statisztikák” (E Igazgatóság), „Társadalomstatisztika” (F Igazgatóság), „Globális vállalkozási statisztika” (G Igazgatóság), valamint a „Big Data” munkacsoport.
A főigazgató-helyettes az említett, közvetlenül neki beszámolással tartozó szolgálatok vezetését és felügyeletét látja el, továbbá részt vesz egyebek mellett az Eurostat stratégiájának és munkaprogramjainak meghatározásában és végrehajtásában; az európai statisztikák alakításában, előállításában és terjesztésében; valamint az EUrostat magas szintű értekezleteken vagy eseményeken történő képviseletében.
A főigazgató-helyettes a főigazgató iránymutatása szerint jár el, és távolléte esetén helyettesíti a főigazgatót. 

A jelentkezés határideje: 2018. április 24.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KÖZPONT (CEDEFOP) IGAZGATÓI POZÍCIÓJÁRA

(Cedefop/2018/01/AD)
(2018/C 111 A/01)

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió területén a szakképzés fejlesztésének támogatásáért felelős uniós ügynökség. A Cedefop tanácsadást, kutatást, elemzéseket és tájékoztatást biztosít, és elősegíti az európai együttműködést és a kölcsönös tanulást. Támogatja a szakképzés fejlesztését és a megalapozott politikai döntéshozatalt az olyan területeken, mint például az európai eszközök végrehajtása és a „koppenhágai folyamat” nyomon követése, a készségigények előrejelzése, a képesítések és készségek jobb megismerése, hogy támogassa a határokon átnyúló mobilitást és a szakképzésbe való befektetést.

A Cedefop munkája során szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, a kormányokkal, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel, valamint kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel. Aktuális információkat és elemzéseket nyújt számukra a szakképzésben történt fejleményekről, tapasztalatokról és innovációról, továbbá fórumot biztosít a szakpolitikák megismeréséhez.

A Cedefop igazgatóságában az EU-tagállamok kormányai, a munkáltatók, a munkavállalók és az Európai Bizottság képviseltetik magukat.

A Cedefopot 1975-ben alapították, székhelye 1995 óta a görögországi Thesszalonikében található. Körülbelül 120 munkatárssal és 17 400 000 EUR-s költségvetéssel működik. A Cedefop munkanyelve az angol.

Az Ügynökségről bővebb tájékoztatást itt talál. 

Az igazgató a Cedefop jogi képviselője és szóvivője a nyilvánosság előtt, tevékenységéről az igazgatótanács felé elszámoltatható. Vezeti és igazgatja az ügynökséget és általános felelősséget vállal az ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását biztosító működésért.

Az igazgatót az Európai Bizottság nevezi ki a Központ igazgatótanácsa által továbbított pályázói listáról. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ez a lista nyilvánosságra kerülhet, továbbá a listán való szereplés még nem garantálja kinevezésüket.

A kiválasztási folyamat a pályázati űrlapok vizsgálatán alapul, amelyet több interjú és teszt követ.

A munkavégzés helye Thesszaloniké, Görögország.

A pályázatokat online kell benyújtani 2018. május 8. 15:00 óráig görög idő szerint (CET + 1).


Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság Pályázati felhívása igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás).
A Bizottság felvételt hirdet a Biztonsági Igazgatóság igazgatói álláshelyének betöltésére.

COM/2018/10379
(2018/C 120 A/01)

A Bizottság Biztonsági Igazgatósága a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság részét képezi, és az intézmény belső biztonsági politikájáért felel. E politika annak biztosítására irányul, hogy a személyek, az eszközök és az információk a Bizottság tevékenységének valamennyi helyszínén megfelelő védelemben részesüljenek a biztonsági kockázatokkal szemben. A biztonsági politika támogatja a Bizottság megbízatásának, valamint intézményi és jogi kötelezettségeinek (többek között a személyzettel szembeni kötelezettségének) teljesítését. Emellett az üzletmenet-folytonossághoz is hozzájárul. Az a törekvésünk, hogy a következő évek során fenntartsuk és tovább javítsuk a munkakörnyezet minőségét ezen a területen, miközben megerősítsük az új fenyegetésekkel szembeni hatékony védelmet egy olyan időszakban, amelyet szűkös erőforrások jellemeznek. 

Magas szintű beosztást kínálunk, amely az említett, előttünk álló kihívások megválaszolására, a Bizottság biztonsági politikájának további alakítására és erősítésére, valamint hatékony végrehajtására irányul. 

A sikeres pályázó felel a személyzet, a vagyontárgyak, a tevékenységek és az információk biztonságáért és védelméért a Bizottság valamennyi foglalkoztatási helyszínén. E minőségében irányítja a Bizottság biztonsági politikájának kidolgozását, végrehajtását és értékelését, hatékony választ ad az újonnan jelentkező fenyegetésekre, szinergiákat alakít ki és hatékony együttműködést hoz létre a többi európai intézménnyel és a nemzeti biztonsági szolgálatokkal. 

A biztonsági igazgató Brüsszelben és Luxemburgban székhellyel rendelkező 4 egységbe csoportosított mintegy 200 fős személyzetet irányít, amely biztonsági kérdések igen széles skáláját kezeli, a bizottsági épületek fizikai védelmétől – amely a Bizottság brüsszeli biztonságiőr-szolgálatára vonatkozó szerződések kezelését is magában foglalja – az IT- és információbiztonságra vonatkozó biztonsági normák kidolgozásának és azoknak való megfelelés ellenőrzésén át a személyvédelmi, kibervédelmi, kém- és terrorelhárítási tevékenységekig. Tevékenysége során az igazgatót a biztonsági főtanácsadó támogatja. 

Az igazgató emellett gondoskodik a Bizottság tagjainak és a VIP-vendégeknek a védelméről, a nap 24 órájában működő riasztás-felügyeleti iroda üzemeltetéséről, az informatikai és műszaki biztonságra vonatkozó tanácsadásról, biztonsági képzések szervezéséről a Bizottság valamennyi szervezeti egysége számára, valamint nyomozószolgálat fenntartásáról. E feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködést folytat külső – más uniós intézményekhez tartozó, tagállami vagy nemzetközi szervezetek által fenntartott – biztonsági szolgálatokkal. 

A jelentkezés határideje: 2018. május 7.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/356/18 – TANÁCSOS (AD 5)
(2018/C 088 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 158 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
A versenyvizsgát követően e besorolási fokozatba felvett sikeres pályázók – valamely csoport részeként – a következő három tágabb kategória egyikébe tartozó munkát végezhetik az uniós intézményeknél:
1. szakpolitikák alakítása;
2. operatív végrehajtás;
3. erőforrás-gazdálkodás.

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette a jelentkezési lapjának második részét a második nyelvén, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.
A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont, illetve több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje 2018. április 10.