2018.02.18

VIP programunkról és a blokkonként is igénybe vehető online EPSO CBT felkészítőről a Tovább gombra kattintva olvashatsz!


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZŐ ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Régebbi pályázatok

 

 

 

 


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/339/17 – tanácsos (AD 7) a következő területeken: 
1. PÉNZÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN (55 fő)
2. MAKROÖKONÓMIA (32 fő)
(2017/C 386 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A munkakörök jellege:
1. Pénzügyi közgazdaságtan: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a pénzügyi közgazdaságtan, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, a banki és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok kidolgozása és végrehajtása, a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés, a pénzügyi programok (köztük az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), az uniós pénzügyi instrumentumok és külső támogatásötvözési eszközök) kialakítása és/ vagy végrehajtása, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel fenntartott uniós kapcsolatok és megerősített együttműködés, a portfóliókezelés, a pénzügyi kockázatkezelés és a pénzügyi piacokon való kölcsönfelvétel területén.

2. Makroökonómia: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a makroökonómia, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, továbbá a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés területén.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 19.Az Európai Személyzeti Felvételi Hivata l (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, „titkár/irodai alkalmazott” beosztásba (AST–SC besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

TITKÁR/IRODAI ALKALMAZOTT (SC1 ÉS SC2 BESOROLÁSI FOKOZAT)
(2017/C 377 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
SC 1 BESOROLÁSI FOKOZAT: 210 
SC 2 BESOROLÁSI FOKOZAT: 123

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az AST–SC besorolási csoportba felvett alkalmazottak munkaköre irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű, bizonyos fokú önállóságot igénylő feladatok ellátásából áll.

A jelentkezéshez EPSO-fiókot kell létrehoznia. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázó az EPSO-nak beküldött valamennyi jelentkezéséhez kizárólag egyetlen fiókot hozhat létre. 
Első határidő: a versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 12.


 


 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) két, képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz, a Tanácshoz és a Bírósághoz – tisztviselőként, „tanácsos” és „asszisztens” beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

SZAKÉRTŐ A MÉDIA ÉS A DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN

EPSO/AD/347/17 – TANÁCSOS (AD 6)
1. Kommunikációs szakember

EPSO/AST/143/17 – ASSZISZTENS (AST 3)
1. Webmester 
2. Kommunikációs asszisztens
3. Vizuális kommunikációs asszisztens

(2017/C 341 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként:

EPSO/AD/347/171. 
Kommunikációs szakember – 55 fő

EPSO/AST/143/171.
Webmester – 13 fő
Kommunikációs asszisztens – 30 fő
Vizuális kommunikációs asszisztens – 34 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Ezek egyike több profilból áll. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A felajánlott álláshelyek többsége Brüsszelben lesz; de felhívjuk figyelmét arra, hogy a Bíróság álláshelyei Luxemburgban találhatók, az Európai Parlament pedig tájékoztatási irodáiban is kínálhat álláshelyeket. Utóbbiak a tagállamok fővárosaiban, hat regionális irodában (München, Milánó, Barcelona, Edinburgh, Wroclaw és Marseille), valamint az Európai Parlament strasbourgi székhelyén. A tájékoztatási irodák fontos szerepet játszanak abban, hogy megismertessék a médiával, a nagyközönséggel, valamint a nemzeti és regionális szintű véleményformálókkal az Európai Parlament által hozott határozatokat.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. november 14-ig

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények – elsősorban az Európai Parlament és a Tanács – által tisztviselőként, „fordító” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/343/17 — német nyelvű (DE) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/344/17 — francia nyelvű (FR) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/345/17 — olasz nyelvű (IT) fordító (AD 5) 
EPSO/AD/346/17 — holland nyelvű (NL) fordító (AD 5)
(2017/C 224 A/01)

Ez a felhívás több versenyvizsgára és azokon belül két-két opcióra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy opcióra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A nyelvi tanácsosok (fordítók) legfontosabb feladata, hogy a megadott határidőre elkészített minőségi fordításokkal és nyelvi tanácsadással járuljanak hozzá az őket foglalkoztató intézmény vagy szerv feladatainak ellátásához.

Feladataik közé tartozik a legalább két forrásnyelvről a fő nyelvükre történő fordítás, lektorálás, illetve a terminológiai kutatómunka, a képzési intézkedések támogatása és az informatikai eszközök fejlesztésének segítése. A fordítandó anyagok gyakran összetett, általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy technikai témájú szövegek, amelyek az Európai Unió bármely tevékenységi területéhez kapcsolódhatnak. E feladatok ellátásához az informatikai és irodatechnikai eszközök intenzív használata szükséges.

Speciális feltételek:
Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség (az oklevelet legkésőbb 2017. december 31-ig kell megszerezni).

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni legkésőbb 2017. szeptember 5-ig.

 
 

Pályázati felhívás az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (Budapest) ügyvezető igazgatói álláshelyének (AD 14-es besorolás) betöltésére.

COM/2017/20020     (2017/C 206 A/01)

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL), amelyet a 2000/820/IB tanácsi határozattal (1) Európai Rendőrakadémiaként hoztak létre, 2001. január 1-jén kezdte meg működését és 2005-ben vált uniós ügynökséggé. 2016. július 1-jétől a CEPOL az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségévé vált.
2014. október 1-je óta a CEPOL székhelye Budapesten (Magyarországon) található.
Az Ügynökség jelenleg 52 alkalmazottat foglalkoztat és körülbelül 8,5 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkezik. A CEPOL feladata, hogy képzési és tanulási lehetőségeket nyújtson a bűnüldöző szervek tagjainak az EU teljes területén és segítsen megerősíteni a határokon átnyúló együttműködést az Európai Unió és polgárainak biztonsága szempontjából létfontosságú kérdésekben. A képzés kulcsfontosságú, határokon átnyúló együttműködési eszközöket és mechanizmusokat, bűnüldözési technikákat, valamint a súlyos bűnügyi jelenségektől a vezetői tapasztalatokig terjedő témakört ölel fel. A tevékenységek kialakítása az ismeretek átadása mellett a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztásának megkönynyítését
is szolgálja, valamint hozzájárul a közös európai bűnüldözési kultúra kifejlesztéséhez is.

Az ügyvezető igazgató irányítja és képviseli az Ügynökséget. Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges adminisztratív, operatív és pénzügyi intézkedések meghozataláért és irányításáért. Az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül, amelynek beszámolási kötelezettséggel tartozik, az ügyvezető igazgató teljes felelősséget vállal a CEPOL feladatainak végrehajtásáért.

Amennyiben jelentkezni kíván, látogasson el erre az oldalra és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 30.

 

Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.

COM/2017/10373     (2017/C 204 A/01)

Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.
A főigazgató teljes mértékben független, és felelős az OLAF vizsgálati tevékenységéért.
A főigazgató négy igazgatóságból és mintegy 500 fős személyzetből álló főigazgatóságért felelős. Az általa kezelendő költségvetés mintegy 80 millió EUR összegű. A főigazgató független előzetes költségvetési tervezetet állít össze és nyújt be, e költségvetés vonatkozásában ő az engedélyezésre jogosult tisztviselő.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében valamennyi újonnan felvett munkatárs kilenc hónapos próbaidő letöltésére köteles.

A kinevezésre Brüsszelben kerül sor. A kiválasztott pályázó várhatóan 2018. februárban lép hivatalba.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon ezen az internetes oldalon és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 27.

 

Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listájának öszszeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére:

IDEIGLENES ALKALMAZOTT IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 5)
PE/199/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS     (2017/C 198 A/01)

A Személyzeti Főigazgatóság főigazgatójának közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgatósági attasé tanácsadási feladatokat lát el és tanulmányokat készít a főigazgatóság hatáskörébe tartozó egy vagy több témában.
A Brüsszelbe kinevezett igazgatósági attasénak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.
Az igazgatósági attasé tanácsokat ad a főigazgatónak a Személyzeti Főigazgatóság hatáskörébe tartozó témákban. Támogatást nyújt feletteseinek az emberi erőforrások tárgykörében, ezen belül kiemelt feladata, hogy kapcsolatot tartson a politikai és döntéshozó szervek titkárságaival a személyzeti politikához tartozó kérdésekben.
E feladatok ellátása következetességet, fogalmazási készséget, titoktartást, elemzési és összegzési készséget, előrelátási és megelőzési képességet, diplomáciai érzéket, minden szintű partnerek esetében kiváló kapcsolatteremtő készséget és közönség előtti kifejezőkészséget igényel.
Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD5 besorolás első fizetési fokozatába történik, 4 637,77 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Jelentkezési határidő: 2017. július 24.A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) az Európai Unió hágai (Hollandia) székhellyel működő ügynöksége ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓT keres.

Álláshirdetés – Europol/2017/TA/AD15/282 – az Europol ügyvezető igazgatója 
(2017/C 162 A/01)

Az Europolt az Európai Unióról szóló szerződés K. cikke alapján 1995-ben egy egyezmény alapította, majd 2009-ben a 2009/371/IB tanácsi határozat hozta létre uniós szervként. Az Europolt mint uniós ügynökséget a 2016/ 794/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre.

Az Europol célja, hogy támogassa és megerősítse a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus és más, az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák megelőzése és az azok elleni küzdelem terén.

E megbízatásának megvalósítása érdekében az Europol jelenleg 550 főt foglalkoztat, és a 2017. évre szóló költségvetése 117 millió EUR.

Az ügyvezető igazgató irányítja az Europolt és biztosítja a hatékony mindennapi működését. Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.
Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Az ügyvezető igazgató – az igazgatótanács hatáskörének sérelme nélkül – feladatai teljesítése során függetlenül jár el, utasításokat sem kormányoktól, sem egyéb szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.
Az ügyvezető igazgató biztosítja az irányítást és vezetést az Europol célkitűzéseinek megvalósításához, és felel az Europolra bízott feladatok végrehajtásáért.

Jelentkezési határidő: 2017. július 4. 
Munkaerő-felvételi eljárás: 2017 harmadik–negyedik negyedéve 
Munkakezdés dátuma: 2018. május 1.

a pályázati folyamatról és a felvételi eljárásról részletes információt az EUROPOL FELVÉTELI IRÁNYMUTATÁSAIBAN talál, amely az Europol weboldalán érhető el: www.europol.europa.eu.

 

Pályázati felhívás a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (Brüsszel) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
(Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) 
 

COM/2017/20019   (2017/C 146 A/01)

A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás az Európai Bizottság és a repüléstechnikai iparág közötti köz-magán társulás (PPP), amely a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendelettel jött létre (1). A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást az európai jog alapján Brüsszelben hozták létre a 2024. december 31-ig terjedő időszakra. Célja a légi járművek üzemanyag-hatékonyságának fokozása, valamint szén-dioxid- és zajkibocsátásának 20–30 %-os csökkentése, a 2014-ben bevezetett legújabb technológiákra tekintettel. A program költségvetése megközelítőleg 4 milliárd EUR, amely több mint 2 milliárd EUR iparági kötelezettségvállalást és a Horizont 2020 közlekedési költségvetési keretéből származó, 1,755 milliárd EUR-nak megfelelő hozzájárulást foglal magában.

Az ügyvezető igazgató a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás törvényes képviselője, és a nyilvánosság előtt a közös vállalkozás megjelenítője. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást, és teljes körű felelősséggel tartozik a közös vállalkozás célkitűzéseinek az irányító testület határozataival összhangban történő megvalósítását biztosító műveletekért.

Az ügyvezető igazgató feladata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás napi szintű irányítása, valamint költségvetésének végrehajtása. Elszámolással tartozik az irányító testületnek, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó éves mentesítés keretében az Európai Parlamentnek.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon ezen az internetes oldalon, és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat. 

A jelentkezés határideje: 2017. június 13.

 
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban a brüsszeli és luxembourgi székhelyű Európai Parlamenthez és Tanácshoz – tisztviselőként, „ápoló” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

Ápoló (AST3) EPSO/AST/140/17   (2017/C 123 A/01)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bíróság ápolókat keres brüsszeli és luxembourgi orvosi rendelőibe.

Az ápolóknak adminisztratív feladatokat is el kell látniuk, például a papíralapú és elektronikus formátumú orvosi nyilvántartás nyomon követése, a berendezések kezelése, valamint a járványügyi adatok gyűjtése és elemzése területén. További követelmény a sikeres pályázókkal szemben a munkacsoportba való beilleszkedés képessége, a felelősségérzet és a csúcsidőszakokra is kiterjedő munkabírás. Az ápolóknak készen kell állniuk arra, hogy (elsősorban brüsszeli, luxembourgi és/vagy strasbourgi) kiküldetésen vegyenek részt vagy több műszakos munkavégzést vállaljanak.

A regisztráció határideje: 2017. május 23.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

Tanácsos (AD5) EPSO/AD/338/17  (2017/C 099 A/01)

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását. A versenyvizsgát követően e besorolási fokozatba felvett sikeres pályázók – valamely csoport részeként – a következő három tágabb kategória egyikébe tartozó munkák valamelyikét végezhetik az uniós intézményeknél:

1. szakpolitikák alakítása;
2. operatív végrehajtás;
3. erőforrás-gazdálkodás.

Ahhoz, hogy valaki erre a versenyvizsgára jelentkezhessen, vagy egyetemi alapdiplomával kell rendelkeznie vagy pedig az alapképzés utolsó évében kell lennie. Fontos azonban, hogy a diplomát legkésőbb 2017. július 31-ig megszerezze.

Első határidő:
A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2017. május 3.

 

Pályázati felhívás a Közösségi Növényfajta-hivatal fellebbezési tanácsa elnöki tisztségének betöltésére.

COM/2017/20018     (2017/C 039 A/01)

A Közösségi Növényfajta-hivatal felvételt hirdet fellebbezési tanácsa elnöki tisztségének betöltésére.
A pályázóknak az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgárságával kell rendelkezniük.
Az elnököt a Bizottság által – a Hivatal igazgatási tanácsa véleményének kikérését követően – összeállított jelöltlistáról a Tanács jelöli ki.
A Közösségi Növényfajta-hivatal és a Bizottság tiszteletben tartja az esélyegyenlőség elvét.

A teljes pályázati felhívás és az internetes jelentkezési lap ezen a címen érhető el.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 8.

 

A Tanács F. Főigazgatósága (Kommunikáció és Információ), az Információkezelésért és Tudásmenedzsmentért Felelős Igazgatóság, az Információkezelésért és Tudásmenedzsmentért Felelős Igazgatói (AD 14) állás betöltésére írt ki pályázatot.

CONS/AD/128   (2017/C 025 A/01)

A szervezeti változás és digitális átalakulás irányításában tapasztalattal rendelkező igazgatót keresünk, aki képes arra, hogy az üzleti folyamataink modernizálásában a Főtitkárságot vezesse. Eredményorientált személyt keresünk, aki bizonyítottan képes arra, hogy sikeresen kidolgozzon és végrehajtson projekteket és programokat az információkezelés és tudásmenedzsment terén.

Az ideális jelölt hathatósan tudja irányítani a digitális stratégiát és átalakulást, tisztában van a Tanács felépítésével és működésével, és képes eredményesen dolgozni a gyorsan változó technológiai környezetben, az információkezeléshez, a szemantikus webhez vagy éppen a nyílt hozzáférésű adatokhoz való affinitásának köszönhetően. A jelölt nyitott, jól kommunikál és képes arra, hogy vezetőként inspirálóan hasson az innovációra a Főtitkárságon.

A Tanács Főtitkársága ösztönzi a vezetői szintű mobilitást, ezért a jelöltek esetében elvárás, hogy széles körű tapasztalatokkal rendelkezzenek, illetve hogy főtitkársági pályafutásuk során különböző területeken is képesek és hajlandók legyenek feladatokat vállalni.

Munkahely: Brüsszel, Justus Lipsius épület

A jelentkezési határidő 2017. február 15.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez a spanyolországi alicantei központú Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) tisztviselőként „tanácsos” és „asszisztens” beosztásba (AD és AST besorolási csoportokba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EUIPO/AD/01/17 – tanácsos (AD 6) és 
EUIPO/AST/02/17 – asszisztens (AST 3) 
a szellemi tulajdon területén 
(2017/C 009 A/01)

Akeresett sikeres pályázók száma:
EUIPO/AD/01/17: 70 fő

EUIPO/AST/02/17:75 fő

A felvett tisztviselők részt vesznek az európai uniós védjegyek és a bejelentett közösségi formatervezési minták védelméhez kapcsolódó tevékenységekben, illetve asszisztensi támogatást nyújtanak ahhoz. Ezenkívül feladatuk lehet, hogy részt vegyenek az uniós tagállamokban lévő, nemzeti vagy regionális, szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó hivatalokkal való együttműködési tevékenységekben és harmonizációs intézkedésekben, továbbá együttműködjenek a nemzetközi testvérintézményekkel és partnerekkel. Az EUIPO-n belül létrehozott, a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjában részt vehetnek a nemzeti hatóságok, a magánszektor és az uniós intézmények szellemitulajdon- jogok megsértése elleni küzdelem terén végzett tevékenységeinek elősegítését és támogatását célzó munkában.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2017. február 14-ig.

 
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézm

ények – elsősorban az Európai Parlament, az Európai Külügyi Szolgálat, a Bíróság, a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – által a pénzügyek és a humánerőforrás területén tisztviselőként, „aszszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST/139/16 asszisztens (AST3) az alábbi területeken:
1. pénzügyek 
2. humánerőforrás
(2016/C 467 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell ezek közül választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az asszisztensek (AST besorolási csoport) adminisztratív, technikai vagy képzési tevékenységeket végeznek, amelyek bizonyos mértékű önállóságot igényelnek, különösen a szabályok, rendeletek vagy általános utasítások végrehajtása terén.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2017. január 17-ig.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Parlamentbe és a Tanácsba tisztviselőként, „jogász-nyelvész” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából

EPSO/AD/332/16 – spanyol nyelvű (ES) jogász-nyelvész (AD 7) 
EPSO/AD/333/16 – görög nyelvű (EL) jogász-nyelvész (AD 7) 
EPSO/AD/334/16 – olasz nyelvű (IT) jogász-nyelvész (AD 7) 
EPSO/AD/335/16 – litván nyelvű (LT) jogász-nyelvész (AD 7) 
EPSO/AD/336/16 – máltai nyelvű (MT) jogász-nyelvész (AD 7) 
EPSO/AD/337/16 – svéd nyelvű (SV) jogász-nyelvész (AD 7) 
(2016/C 457 A/01)

Ez a felhívás több versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak egy meghirdetett versenyvizsgára jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell ezek közül választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az Európai Parlament és a Tanács által felvett jogász-nyelvészek feladata, hogy a versenyvizsga nyelvén jogi szövegeket ellenőrizzenek/jogszabályok szövegét ellenőrizzék legalább két nyelv alapján, valamint hogy jogszabály-szövegezési tanácsokat adjanak.

Az Európai Unió intézményei olyan magasan képzett jogászokat keresnek, akik képesek arra, hogy a versenyvizsga nyelvén európai uniós jogi szövegeket ellenőrizzenek legalább két másik nyelv alapján, valamint, hogy az európai uniós jogi aktusok minőségi szövegezésének biztosítása érdekében jogszabály-szövegezési tanácsokat adjanak. A jogász-nyelvészek munkájához hozzátartozik az általános számítógépes és egyéb irodatechnikai eszközök használata. A jogász-nyelvészek a jogalkotási eljárásokat azok teljes folyamatában figyelemmel kísérik, és tanácsadóként járnak el a szövegezés minőségének, valamint a jogalkotási aktusokra vonatkozó alaki követelmények tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. Emellett a versenyvizsga nyelvén ellenőrzik a már lefordított és lektorált jogszabályok egyéb nyelvi változatokkal való nyelvi és jogi megfelelését. A munkakör magában foglalja a jogalkotási eljárás különböző résztvevőivel történő rendszeres kapcsolattartást. 

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2017. január 12., közép-európai idő szerint déli 12 óra. 

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai intézményekhez tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/331/16 – Információs és kommunikációs technológiai (ikt-) szakértő (AD 7) az alábbi szakterületeken: 
1. Adatelemzés és informatikai szolgáltatás, 
2. Digitális munkahely, irodai automatizálás és mobil számítástechnika, 
3. Vállalati erőforrás-tervezés (ERP), 
4. Ikt-biztonság, 
5. Informatikai infrastruktúra, 
6. Informatikai portfólió-/programmenedzsment és vállalati architektúra 
(2016/C 447 A/01)

Ez a felhívás hat szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell ezek közül választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sikeres pályázók elsősorban Luxembourgba szóló állásajánlatot kaphatnak. Egyes pályázók esetlegesen Brüsszelbe szóló állásajánlatot is kaphatnak.

Amennyiben a pályázók száma az egyes szakterületek tekintetében meghalad egy bizonyos, az EPSO mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor. Amennyiben a pályázók száma nem éri el az említett létszámküszöböt, e tesztek elvégzése az értékelőközpontban történik.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2017. január 10., közép-európai idő szerint déli 12 óra.

 

Az EU Bírósága Infrastrukturális Főigazgatóságán a közeljövőben megüresedik az információtechnológiai igazgatói állás (AD14 vagy AD15 besorolási fokozat). Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.

Pályázat

Az infrastrukturális főigazgató irányítása alatt dolgozó igazgató vezeti az Informatikai Technológiák Igazgatóságot (a továbbiakban: DTI), meghatározza és koordinálja annak tevékenységét.
A DTI, amelynek feladatkörébe tartozik az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) valamennyi információtechnológiával kapcsolatos szolgáltatása, központi szerepet játszik a Bíróság információs rendszerének megfelelő működtetésében és fejlesztésében. A DTI a Bíróság modernizálásához az informatika jövőjére vonatkozó modern és dinamikus látásmód és stratégia megvalósításával járul hozzá, amely látásmódot és stratégiát az igazgatónak kell – a Bíróság által az igazságszolgáltatási intézmény sajátos szükségleteire figyelemmel meghatározandó prioritásokkal összhangban – meghatároznia és alakítania.
Ennek érdekében a DTI tevékenységébe tartozik többek között: az informatikai eszközök elemzése, átgondolása, fejlesztése, működtetése és karbantartása; az informatikai infrastruktúra (hálózat, vezetékes és mobiltelefonok, adatközpont, szükséghelyzeti tartalék rendszer, számítógépek, multifunkciós fénymásolók stb.) meghatározása, megteremtése és kezelése; a felhasználóknak való segítségnyújtás, valamint a tárgyalótermek technikai hátterének és multimédia- berendezéseinek üzemeltetése.
Ezzel összefüggésben a DTI igazgatója tanácsot ad a Bíróság hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeinek és testületeinek, és javaslatot tesz ez utóbbiak számára a rövid, közép- és hosszú távon követendő és különösen a stratégiai alaptervben megfogalmazandó informatikai stratégiára, amely alapterv az információs rendszerek kívánt fejlesztésére és az abból eredő prioritásokra tekintettel kidolgozott többéves munkaterveket tartalmazza. E tekintetben javaslatokat és jelentéseket készít. Egyben biztosítja a költségvetési tervezést és a munkatervek végrehajtását.
Az igazgató hozzávetőlegesen hetven – négy igazgatási egységbe osztott – tisztviselő munkáját irányítja, és a külső vállalkozások szolgáltatásait felügyeli. A DTI felszerelésre és külső szolgáltatásokra fordítható éves költségvetése nagyjából 18 millió euro.
Az igazgató biztosítja továbbá az informatikai rendszerek hatályos szabályozásnak való megfelelését. Az információtechnológiai kiadások terén közvetve megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselőként biztosítja a pénzügyi szabályozás tiszteletben tartását, többek között a közbeszerzések vonatkozásában.
A DTI igazgatója képviseli az intézményt külső szervekben és testületekben, különösen az intézményközi informatikai bizottságokban.

A jelenkezés határideje: 2016. december 9.

 

Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére az Európai Képzési Alapítványnál (ETF)

Pályázat

Az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: ETF) az Európai Unió ügynöksége, amelyet a 2008-ban (az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1339/2008/EK rendeletével) átdolgozott 1990. május 7-i 1360/90/EGK tanácsi rendelet hozott létre. Az ETF a szakképzési rendszerekkel kapcsolatos tájékoztatást, tanácsokat és támogatást nyújt az uniós tagállamok és a partnerországok, valamint az Európai Bizottság számára, az Unió külpolitikai eszközeinek keretében.
Az ETF 1994 óta szakértői központnak számít a szakképzési rendszerek fejlesztése és reformja terén az EU tagjelölt országaiban és partnerországaiban, amely előmozdítja a humán tőke fejlesztését, és ezáltal ösztönzi a fenntartható növekedést és a társadalmi befogadást ezekben az országokban.

Az ETF székhelye az olaszországi Torinóban található, és a személyzete kb. 130 főből áll.

Az igazgató az ETF törvényes képviselője, és ő jeleníti meg a közös vállalkozást a nyilvánosság előtt. Munkájáról az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással.

Az ETF igazgatójára vonatkozó kiválasztási eljárást az Európai Bizottság szervezi a saját kiválasztási és felvételi eljárásaival összhangban. Ennek céljából a Bizottság előválogató bizottságot hoz létre, amely interjúra kéri fel a fentiekben ismertetett pályázati feltételeknek és kiválasztási szempontoknak leginkább megfelelő pályázókat.

Gyakorlati okokból és a kiválasztási eljárásnak a pályázók és az ETF érdekében történő minél gyorsabb lezárása céljából a kiválasztási eljárás kizárólag angol és/vagy francia nyelven zajlik. Mindazonáltal a kiválasztási bizottság a meghallgatás során ellenőrzi, hogy a pályázók eleget tesznek-e a másik hivatalos uniós nyelv megfelelő szintű ismeretére vonatkozó követelménynek.

A munkavégzés helye az ETF székhelye, Torinó (Olaszország). Az állás 2017. július 1-jétől tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2016. szeptember 8.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Parlament által tisztviselőként, „akkreditációs tisztviselő/recepciós” beosztásba (AST–SC besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST-SC/05/16 akkreditációs tisztviselő/recepciós (SC 1/SC 2)
(2016/C 255 A/01)

Az Európai Parlament akkreditációs tisztviselőket/recepciósokat keres a fogadószolgálatok működtetése, valamint az akkreditációs kérelmeknek az Európai Parlament szabályaival összhangban történő feldolgozása és a belépőkártyák e szabályok szerinti kiállítása céljából.

A keresett sikeres pályázók száma:
SC 1 besorolási fokozat: 45 fő
SC 2 besorolási fokozat: 10 fő

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak egy besorolási fokozatra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg. A vizsgabizottság azonban az SC 2 besorolási fokozatra benyújtott pályázatokat a 2. pontban ismertetett bizonyos körülmények között átirányíthatja az SC 1 besorolási fokozathoz.

A felvett személyzet munkaköréhez hozzátartozik az Európai Parlament által biztosított egyenruha viselése, az Európai Parlament három helyszínére (Brüsszel, Strasbourg és Luxembourg) való utazás, valamint a váltott műszakban történő munkavégzés.

A regisztráció határideje: 2016. szeptember 6.

 

Pályázati felhívás főigazgatói állás betöltésére - EUROSTAT

Pályázat

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Feladata, hogy mnagas színvonalú statisztikai információszolgáltatást biztosítson az Európai Unió számára, és az európai intézmények, a tagállamok, a pénzügyi piacok, az üzleti világ, a média és a lakosság szolgálatában álljon.
Az Eurostat az európai statisztikai rendszer (ESR) irányításának koordinációjáért és megerősítéséért felel. Célja, hogy valamennyi felhasználó számára egyszerű hozzáférést biztosítson a megbízható, naprakész és uniós szinten öszszehasonlítható statisztikai adatokhoz. Az EUROSTAT felelős valamennyi, statisztikára vonatkozó jogalkotási javaslatért is. Koordinálja továbbá a tagjelölt országok, illetve a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség statisztikai rendszerének fejlesztését.
Az Eurostat főigazgatója az Európai Unió fő statisztikusának tekintendő. Kinevezése szakmai érdemei alapján, a legutóbb az (EU) 2015/759 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az európai statisztikákról szóló 223/2009/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban történik.
A hét igazgatóságra osztott Eurostat főigazgató-helyettessel is rendelkezik. Az Eurostat mintegy 800 fős személyzettel működik (beleértve a nem állandó foglalkoztatásban állókat és a gyakornokokat), éves operatív költségvetése (saját költségvetése és a más főigazgatóságok által továbbruházott költségvetése) hozzávetőlegesen 100 millió EUR. Az Eurostat hivatalai Luxembourgban találhatók.

Az Eurostat főigazgatójának alkalmazási helye Luxembourg.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon az alábbi internetes oldalon és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2016. december 6.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekbe tisztviselőként „asszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető 38 sikeres pályázóból álló tartaléklista összeállítása céljából.

EPSO/AST/138/16 — audiovizuális és konferenciatechnikusok (AST 3)
(2016/C 246 A/01)

Az audiovizuális és konferenciatechnikusok a multimédiás/audiovizuális vagy konferencialétesítményeken belüli hang- és képtovábbításra szolgáló műszaki berendezések tervezésével, telepítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat látnak el vagy jelentős számú ülésterem működtetéséhez nyújtanak operatív segítséget.

A regisztráció határideje: 2016. augusztus 9.
 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (a továbbiakban: a Hivatal) a fellebbezési tanács ELNÖKI tisztségére keres jelentkezőket.

Pályázat

A Hivatalt az 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (azaz a kodifikált, a 2015. december 16-i 2015/2424/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 207/2009/EK rendelet) hozta létre. A Hivatal székhelye a spanyolországi Alicantéban található.

A Hivatal az Európai Unió ügynöksége, amely jogi személyiséggel rendelkezik, pénzügyi és adminisztratív téren független, és feladata az európai uniós védjeggyel és formatervezési mintával kapcsolatos rendszerek igazgatása. A Hivatalnál bejegyzett EU védjegyek és formatervezési minták az Európai Unió egészében érvényesek. A Hivatal szoros partneri együttműködésben dolgozik az EU tagállamaiban működő szellemitulajdonjog-védelmi hivatalokkal, nemzetközi szervezetekkel és az Európai Bizottsággal a szellemi tulajdonjogok jogosultjait és felhasználóit érintő számos területen, többek között a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelemben, illetve a jogérvényesítés hatékonyságának növelésében.

A sikeres pályázót a Hivatal igazgatótanácsának javaslata alapján az Európai Unió Tanácsa nevezi ki 5 évre. Megbízatása megújítható további öt évre vagy a nyugdíjazásig, ha az érintett személy a nyugdíjkorhatárt az újabb megbízatás időtartama alatt éri el.

A pályázatoknak legkésőbb 2016. július 20.

 

Az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatóságának (DIGIT) pályázati felhívása, melyben a B. igazgatóságra (Digitális Üzleti Megoldások) keresnek új IGAZGATÓT.

Pályázat

Az Informatikai Főigazgatóságon belül a B. igazgatóság – Digitális Üzleti Megoldások felel a Bizottság különböző főigazgatóságai szervezeti információs rendszereinek fejlesztéséért és fenntartásáért, amelyek egyrészt a belső adminisztrációt, másrészt pedig a többek között a következő területekre vonatkozó uniós eljárásokat támogatják: humánerőforrások; szervezeti döntéshozatal; iratkezelés; pénzügyi igazgatás és tervezés; eszközkezelés; ellenőrzés; elektronikus közbeszerzés; belső piac; kutatás és részvételi demokrácia.

Emellett a B. igazgatóság vezető szerepet tölt be az Európai Bizottság szinergiára és hatékonyságra vonatkozó felülvizsgálatában is („Synergies and Efficiency Review”, rövidítve SER), amely annak azonosítására irányul, hogy hol fejleszthető tovább a szervezeti hatékonyság, ideértve a szervezeti struktúrákat és a létszámelosztást is. A digitális átalakulásra irányuló projektjeinek végrehajtásával az Informatikai Főigazgatóság hozzájárul az Európai Bizottság korszerűbbé tételéhez.

Az Informatikai Főigazgatóságon belül az igazgató feladata a B. igazgatóság általános stratégiai irányának meghatározása és irányítása, és a főigazgatóság célkitűzései és éves munkaprogramja által biztosított keretrendszernek megfelelően különleges felelősségi körébe tartoznak a szervezeti szintű, kritikus információs rendszerek.

Az igazgató alkalmazási helye Brüsszel, tevékenysége a főigazgató közvetlen felügyelete alá tartozik.
Az igazgató a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó, mintegy 150 fős állományért, és közel 450 külső szolgáltatóért felel, és kb. 105 millió EUR összegű költségvetést kezel.

A jelentkezés határideje: 2016.július 13.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények által tisztviselőként, „fordító” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/325/16 – Dán (DA) nyelvű fordító (AD 5)
EPSO/AD/326/16 – Ír (GA) nyelvű fordító (AD 5)
EPSO/AD/327/16 – Horvát (HR) nyelvű fordító (AD 5)
EPSO/AD/328/16 – Litván (LT) nyelvű fordító (AD 5)
EPSO/AD/329/16 – Máltai (MT) nyelvű fordító (AD 5)
(2016/C 205 A/01)

Ez a felhívás öt versenyvizsgára és azokon belül két-két opcióra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy opcióra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az európai intézményeknél a – nyelvi vagy egyéb – tanácsosok AD 5 besorolási fokozatban kezdik pályafutásukat.
A nyelvi tanácsosok (fordítók) legfontosabb feladata, hogy a megadott határidőre elkészített minőségi fordításokkal és nyelvi tanácsadással járuljanak hozzá az őket foglalkoztató intézmény vagy szerv feladatainak ellátásához.
Feladataik közé tartozik a legalább két forrásnyelvről a fő nyelvükre történő fordítás, lektorálás, illetve a terminológiai kutatómunka, a képzési intézkedések támogatása és az informatikai eszközök fejlesztésének segítése. A fordítandó anyagok gyakran összetett, általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy technikai témájú szövegek, amelyek az Európai Unió bármely tevékenységi területéhez kapcsolódhatnak. E feladatok ellátásához az informatikai és irodatechnikai eszközök intenzív használata szükséges.

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A versenyvizsgára legkésőbb 2016. július 12.

 

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság úgy határozott, hogy eljárást indít az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a hatóság) IGAZGATÓI állásának betöltésére.

Pályázat

A felvétel az AD 12-es besorolási fokozatba történik.
A hatóság igazgatóját az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontjában foglaltaknak megfelelően az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közös megegyezéssel nevezi ki ötéves időtartamra.
Az állást betöltő személynek rugalmasnak kell lennie, és számos kapcsolatot kell fenntartania az intézményeken belül és kívül. A hatóság igazgatójának gyakran kell utaznia az intézmények munkahelyszínei között és más helyszínekre is.

A hatóság igazgatója felelős a rendeletben foglalt feladatok elvégzéséért, különösen az európai politikai pártok és politikai alapítványok nyilvántartásáért, ellenőrzéséért és a rájuk vonatkozó szankciók kiszabásáért. A hatóságot az igazgató képviseli, aki a hatóság nevében meghozza a hatóság minden döntését. Ennek érdekében teljesítenie kell a rendeletben foglalt kötelezettségeket, és gyakorolnia kell a rendelet által ráruházott hatásköröket.

A jelentkezés határideje: 2016. július 4.

 

Pályázati felhívás a Szabályozói Ellenőrzési Testület tagságának betöltésére (AD 14-es besorolású főtanácsadó)

Pályázat

A Szabályozói Ellenőrzési Testület (a továbbiakban: a Testület) a C(2015) 3263 bizottsági határozattal jött létre, és 2015. július 1-jén lépett hatályba. A Testület a Hatásvizsgálati Testület helyét veszi át, és célja, hogy a hatásvizsgálatok minőségének ellenőrzésével, utólagos ellenőrzések és célravezetőségi vizsgálatok végzésével, valamint a vonatkozó jelentéstervezetekkel kapcsolatos vélemények kibocsátásával hozzájáruljon a szabályozás javítására irányuló bizottsági politikához. A Testülethez benyújtott szövegek túlnyomó része angol nyelven készül, és a szövegekkel kapcsolatos megbeszélések is többnyire angol nyelven zajlanak.

A Testület hat tagból és egy (főigazgatói szintű) elnökből áll. A Testület tagjai teljes munkaidőben a Testületben dolgoznak. A Testület három tagját a bizottsági szolgálatokon kívülről, másik három tagját pedig az Európai Bizottságon belülről választják ki. A Testület külső tagjait a hatásvizsgálatok, az utólagos értékelések és az általános szabályozási politikák – ezen belül a makroökonómia, a mikroökonómia, a szociális és a környezetvédelmi politikák – terén szerzett igazolt tudományos tapasztalataik alapján veszik fel.

A főtanácsadót az Európai Bizottság alkalmazza saját kiválasztási és felvételi eljárásai szerint. A kiválasztási eljárás keretében a Bizottság kinevezési tanácsadó bizottsága által interjúra felkért pályázóknak először egy külső munkaerő-felvételi tanácsadó cég által szervezett értékelőközpontban (assessment centre) tartott eljáráson kell részt venniük.

A jelentkezés határideje: 2016. július 1.

 

A Számvevőszék úgy határozott, hogy az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata alapján felvételi eljárást indít BIZTONSÁGI VEZETŐI állás betöltésére.

Pályázat

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott európai uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását és az adófizetők pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.
A Számvevőszék székhelye Luxembourgban van.
A biztonsági csoport felelős az intézmény biztonságáért, az épületek és üzleti utak valamennyi biztonsági és védelmi intézkedéséért, valamint a biztonság és a védelem szervezeti ügyeiért.

Dinamikus biztonsági vezetőt keresünk legalább tíz év szakmai tapasztalattal és magas szintű rendelkezésre állással, beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is.

A jelentkezési határidő: 2016. június 30.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottság (elsősorban az Európai Csalás Elleni Hivatal – OLAF) által tisztviselőként, „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/323/16 – Vizsgáló (AD 7) a következő profilokkal:
1. – Vizsgáló: uniós kiadások, korrupció elleni küzdelem 
2. – Vizsgáló: vámügy és kereskedelem, dohánytermékek és hamisított áruk
EPSO/AD/324/16 – Vizsgáló (AD 9): Csoportvezető

(2016/C 187 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, amelyek egyike két profilt tartalmaz. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Vizsgáló : uniós kiadások, korrupció elleni küzdelem
Ez a profil olyan tanácsosok (AD 7) kiválasztására irányul, akik az uniós kiadások, a korrupció elleni küzdelem, valamint az uniós személyzet által elkövetett súlyos szabálytalanságok területén végeznek vizsgálatokat. Az uniós kiadások körébe többek között a mezőgazdasági és strukturális alapokból, az előcsatlakozási támogatásból, a külső segélyből, a központosított kiadásokból és a pénzügyi eszközökből finanszírozott, valamint a nemzetközi szervezetekkel közösen kezelt kiadások tartoznak.
Vizsgáló: vámügy és kereskedelem, dohánytermékek és hamisított áruk
Ez a profil olyan tanácsosok (AD 7) kiválasztására irányul, akik a vámügy és a kereskedelem, a dohánytermékek és a hamisított áruk területén végeznek vizsgálatokat.

Csoportvezető
Ez a versenyvizsga olyan tanácsosok (AD 9) kiválasztására irányul, akik az uniós kiadások, a korrupció elleni küzdelem, az uniós személyzet által elkövetett súlyos szabálytalanságok, a vámügy és a kereskedelem, a dohánytermékek és a hamisított áruk területén dolgozó vizsgálókból álló munkacsoportokat irányítják.

Jelentkezési határidő: 2016. június 28..

 

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága felvételt hirdet egyik legkiemeltebb prioritását jelentő feladatkörével, az „Eredményközpontú uniós költségvetéssel” kapcsolatos munkát koordináló FŐTANÁCSADÓI állás betöltésére. Tekintettel a szűkülő költségvetési forrásokra, a Bizottságnak biztosítania kell a rendelkezésre álló források optimális felhasználását, valamint azt, hogy az uniós szakpolitikák a költségvetési előirányzatok rendelkezésre bocsátása révén a lehető legjobb eredményre vezessenek.

Pályázat

A Költségvetési Főigazgatóság határozza meg az Európai Unió pénzügyeire vonatkozó szabályokat, valamint tanácsadás és képzések nyújtásával elősegíti a Bizottság egységeinek hatékony és eredményes pénzgazdálkodását. Ezen tevékenységei révén a Főigazgatóság meghatározó szerepet tölt be az igazgatási reform folyamatában, amelynek célja, hogy az intézményt magas színvonalú közigazgatással vértezze fel, amelynek segítségével maximális hatékonysággal tudja elvégezni a Szerződés által ráruházott feladatokat.

A Költségvetési Főigazgatóság kulcsszerepet játszik a pénzügyi és az emberi erőforrások elosztásában, valamint az azokra vonatkozó pénzügyi rendelkezések végrehajtásában. Ez a szerep a pénzügyi és emberi erőforrások decentralizált szervek részére történő elosztására is kiterjed.

A főtanácsadó közvetlenül a főigazgató felé tartozik elszámolási kötelezettséggel. A főtanácsadó feladata az eredményközpontú uniós költségvetést előtérbe helyező stratégia koordinálása, valamint az újonnan létrehozott „Eredményközpontú költségvetés” munkacsoport tevékenységének tervezése, nyomon követése és felügyelete.

A jelentkezés határideje: 2016. június 24.Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listájának öszszeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére:

IDEIGLENES ALKALMAZOTT     IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 7)

PE/191/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2016/C 185 A/01)

Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság főigazgatójának közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgatósági attasé tanácsadási feladatokat lát el és tanulmányokat készít a Főigazgatóság hatáskörébe tartozó egy vagy több témában.

A Brüsszelbe kinevezett igazgatósági attasénak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

Az igazgatósági attasé a főigazgatóval, az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság többi szervezeti egységével, a Főtitkárság többi főigazgatóságával, illetve adott esetben az európai parlamenti képviselőkkel szoros együttműködésben végzi a munkáját. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal kapcsolatosan.

E feladatok ellátása következetességet, fogalmazási készséget, titoktartást, elemzési és összegzési készséget, előrelátási és megelőzési képességet, diplomáciai érzéket, minden szintű partner esetében kiváló kapcsolatteremtő készséget és közönség előtti kifejezőkészséget igényel.

Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra.

Az alkalmas jelöltek listája 2019. december 31-ig érvényes; az érvényesség meghosszabbítható.

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumok fénymásolatait a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni legkésőbb 2016. június 27-ig.

 
 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az azeurópai uniós intézmények – elsősorban a brüsszeli székhelyű Európai Bizottság és a luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék – által tisztviselőként „tanácsos” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/322/16     (2016/C 171 A/01)

Ez a felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Ez a versenyvizsga az ellenőrzés területén tevékenykedő tanácsosok felvételére irányul.
Az európai intézmények tanácsosainak elsődleges feladata a döntéshozók munkájának támogatása.
Az ellenőrök biztosítékot nyújtanak az adott szervezet irányításához azáltal, hogy különféle uniós szakpolitikai területeken végeznek ellenőrzéseket, amelyek során a jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést, illetve a gazdaságosságot vizsgálják.
Az ellenőrök felmérik a kockázatkezelés, a szervezetirányítás és a belső folyamatok működésének hatékonyságát. Ellenőrzéseik köre és jellege igen sokféle lehet, és különböző igazgatási és operatív folyamatokra terjedhet ki.
Az ellenőröknek pályafutásuk során adott esetben különböző uniós és harmadik országokban is kell ellenőrzéseket végezniük.
Az ellenőrök emellett tanácsadást nyújtanak a vezetőségnek a rendszerek és folyamatok tökéletesítésére vonatkozóan.

A versenyvizsgára legkésőbb 2016. június 14..

 

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának pályázati felhívása, mely FŐTANÁCSADÓI állás betöltésére (AD 14) irányul.

COM/2016/10365     (2016/C 157 A/01)

Az Európai Bizottság felelős az Európai Unió számos költségvetési kötelezettségének végrehajtásáért. A Költségvetési Főigazgatóság (BUDG) feladata az EU politikáinak végrehajtásához szükséges források beszedése a költségvetési hatóságtól, a költségvetésre vonatkozó szabályozási keret menedzselése, az éves költségvetések végrehajtása (bevétel és kiadás), az intézmények éves beszámolóinak elkészítése, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása, valamint a jelentéstétel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a költségvetés végrehajtásáról a pozitív megbízhatósági nyilatkozat kiállítása érdekében. A főigazgatóság öt, brüsszeli székhelyű igazgatóságból áll, személyzetének létszáma mintegy 450 fő.

A Költségvetési Főigazgatóság határozza meg az Európai Unió pénzügyeire vonatkozó szabályokat, valamint tanácsadás és képzések nyújtásával elősegíti a Bizottság egységeinek hatékony és eredményes pénzgazdálkodását. Ezen tevékenységei révén a Főigazgatóság meghatározó szerepet tölt be az igazgatási reform folyamatában, amelynek célja, hogy az intézményt magas színvonalú közigazgatással vértezze fel, amelynek segítségével maximális hatékonysággal tudja elvégezni a Szerződés által ráruházott feladatokat.

A Költségvetési Főigazgatóság kulcsszerepet játszik a pénzügyi és az emberi erőforrások elosztásában, valamint az azokra vonatkozó pénzügyi rendelkezések végrehajtásában. Ez a szerep a pénzügyi és emberi erőforrások decentralizált szervek részére történő elosztására is kiterjed.

A Költségvetési Főigazgatóság felvételt hirdet egyik legkiemeltebb prioritását jelentő feladatkörével, az „Eredményközpontú uniós költségvetéssel” kapcsolatos munkát koordináló főtanácsadói állás betöltésére. Tekintettel a szűkülő költségvetési forrásokra, a Bizottságnak biztosítania kell a rendelkezésre álló források optimális felhasználását, valamint azt, hogy azuniós szakpolitikák a költségvetési előirányzatok rendelkezésre bocsátása révén a lehető legjobb eredményre vezessenek.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon az alábbi internetes oldalon: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2016. június 8.

 

Az Európai Parlament elnöke az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 29. cikke (2) bekezdése értelmében az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság Logisztikai Igazgatósága IGAZGATÓI álláshelyének (AD besorolási csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

Pályázat

Az álláshely követelményei közé tartozik a rendelkezésre állás, valamint sűrű belső és külső kapcsolattartás, többek között az Európai Parlament képviselőivel. Az igazgatónak gyakran kell az Európai Parlament különböző munkahelyeire, illetve egyéb helyszínekre utaznia.

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

Az igazgató magas beosztású tisztviselő, aki a Parlament hatósága, illetve a főigazgató által hozott döntések és iránymutatás alapján látja el feladatait.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2016. június 2.

 

Az Európai Parlament elnöke az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 29. cikke (2) bekezdése értelmében az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Igazgatósága IGAZGATÓI álláshelyének (AD besorolási csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

Pályázat

Az álláshely követelményei közé tartozik a rendelkezésre állás, valamint sűrű belső és külső kapcsolattartás, többek között az Európai Parlament képviselőivel. Az igazgatónak gyakran kell az Európai Parlament különböző munkahelyeire, illetve egyéb helyszínekre utaznia.

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2016. június 2.

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények által tisztviselőként, „nyelvi asszisztens” beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AST/137/16     (2016/C 151 A/01)
Módosítás

A nyelvi asszisztensek többnyelvű környezetben különböző feladatokat látnak el, így a nyelvészeket vagy a jogásznyelvészeket támogatják fordítási vagy lektorálási munkájukban (előkészítik és utógondozzák a dokumentumokat – többek között informatikai eszközökkel –, feldolgozzák a fordítási kérelmeket, kezelik a nyelvi információkat és a dokumentációt, megformázzák a véglegesítés alatt álló uniós jogszabályokat, valamint önállóan átvezetik a saját nyelvükön készült jogalkotási és/vagy parlamenti szövegek módosításait).

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2016. május 31.

 

Az Európai Parlament úgy határozott, hogy eljárást indít OSZTÁLYVEZETŐI (AD 9 besorolási fokozatú) tisztviselői állás betöltésére a Kommunikációs Főigazgatóságon belül a Tájékoztatási Irodák Igazgatóságához tartozó Berlini Parlamentárium számára.

PE/190/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS     (2016/C 140 A/01)

A Berlini Parlamentárium egy új látogatói központ, amely a berlini Európa Házban kapott helyet, ahol az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája is található.

A Berlinbe kinevezett osztályvezető feladata egy tisztviselőkből álló csoport irányítása lesz, és rendszeres utazásokat kellmajd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint máshelyszínekre is.
Az osztályvezető a Kommunikációs Főigazgatóság más szervezeti egységeivel szorosan együttműködve végzi munkáját, hatékony és koherens együttműködést biztosítva a különböző szervezeti egységek között minden szinten, és a felelőssége alá tartozó kérdésekben megfelelő időben megad minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a felettesei számára.
Az álláshely betöltésének feltétele az előrelátás és megelőzés képessége, a diplomáciai érzék, képesség a jó kapcsolatok kialakítására és fenntartására különböző politikai, gazdasági és társadalmi körökhöz tartozó személyekkel, valamint csoport irányítására és költségvetés kezelésére való alkalmasság.
Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra. Végezetül, egész pályafutásuk során törekedniük kell a szakmai fejlődésre.

A pályázatát a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni legkésőbb 2016. május 23-ig.

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE
– I. BESOROLÁSI CSOPORT – GÉPJÁRMŰVEZETŐK

EP/CAST/S/16/2016     (2016/C 131 A/01)

Az Európai Parlament azzal a céllal adja ki ezt a pályázati felhívást, hogy összeállítsa azon jelöltek adatbázisát, akik alkalmasak lennének szerződéses alkalmazottként az alábbi munkakör betöltésére: Gépjárművezető (FÉRFI/NŐ).

A kiválasztási eljárás lebonyolítása az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) technikai támogatásával történik.

Az adatbázist az Európai Parlament fogja használni. Az alkalmazás helye elsősorban Brüsszel.

A betöltendő álláshelyek száma körülbelül 110.

Az eljárás várható ütemezése:

Elektronikus jelentkezés: 2016. április 14-től május 18-ig.
Kiválasztás: 2016. június
Eredményhirdetés: 2016. július

 

 


Luxembourgban, az Európai Unió Bíróságán megüresedett a fordítási főigazgatói állás (AD 15–AD 16 besorolási fokozat). Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.

(2016/C 112 A/01)

Az Európai Unió Bírósága hivatalvezetőjének irányítása alatt dolgozó fordítási főigazgató felelős a Fordítási Főigazgatóság tevékenységéért. Ez a főigazgatóság (1) látja el az Európai Unió Bíróságán belüli jogi szakfordítási feladatokat. A főigazgatóság hozzájárul az intézményt alkotó igazságszolgáltatási fórumok nyelvhasználati szabályainak úgy az eljárások során történő, mint az ítélkezési gyakorlat közzétételével kapcsolatos alkalmazásához. E szervezeti egységen belül megközelítőleg 900 fő dolgozik, közöttük több mint 600 jogász-nyelvész, továbbá a főigazgatóság jelentős számú szabadfoglalkozású fordító szolgáltatásait is igénybe veszi.

A fordítási főigazgató feladata a főigazgatóság igazgatói, valamint nyelvi és funkcionális egységei vezetői tevékenységének irányítása és összehangolása. Munkáját az intézmény többi főigazgatójával és egyéb szervezeti egységeinek vezetőivel való hatékony együttműködésnek kell jellemeznie.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 16.

 

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának Pályázati felhívása, mely FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) irányul.

COM/2016/10364     (2016/C 084 A/01)

MagunkrólA Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: DG ECFIN) feladata az Európai Unió (a továbbiakban: EU) határain belül és azon túl is a polgárok gazdasági jólétének fellendítéséhez való hozzájárulás a versenyképes, magas foglalkoztatásra épülő gazdaságok ösztönzése révén. E célból a főigazgatóság közreműködik olyan szakpolitikák kialakításában, amelyek – a szükséges strukturális reformok végrehajtása, a rendezett államháztartás és a megfelelő gazdaságpolitikai kombináció megvalósítása és fenntartása, valamint a termelő és a humántőke-beruházások ösztönzése révén – az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést és ezzel egyidejűleg a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás megőrzését célozzák. E törekvés tekintetében központi jelentősége van a mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió (GMU) kialakítására, valamint a GMU struktúrájának teljes kiépítésére irányuló folyamatoknak.

2016. január 13-án a Bizottság új szervezeti felépítést fogadott el a DG ECFIN-re vonatkozóan, amely 2016. március 1-jén lépett hatályba. Pályázati felhívásunk az ezen időponttól hatályba lépett változásokat veszi figyelembe.

AjánlatunkA főigazgató-helyettes koordinálja a munkát az alábbi feladatok tekintetében: i. költségvetési és makrogazdasági felügyelet számos tagállam esetében; ii. a makrogazdasági egyensúlyhiány elemzése és nyomon követése; iii. strukturális reformok a tagállamokban és az uniós szintű szakpolitikákban, a fenntartható fejlődés és a magas fokú makrogazdasági stabilitás megvalósítása érdekében; iv. pénzügyi kérdések, többek között forrásbevonás és hitelezés; valamint v. koordináció az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoporttal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel.

A főigazgató-helyettes közvetlenül felel majd a „Beruházások, növekedés és strukturális reformok” nevű B. igazgatóságért, „A tagállamok gazdasága III.” nevű E. igazgatóságért és a „Pénztári és pénzügyi műveletek” nevű L. igazgatóságért, melyek a fenti kérdésekért felelősek. A DG ECFIN 2016. március 1-jén hatályba lépett megerősített mátrixszerkezetével összhangban a B. („Beruházások, növekedés és strukturális reformok”) és a C. horizontális igazgatóság („Fiskális politika és gazdaságpolitikai kombináció”) jelentési útvonala a DG ECFIN két főigazgató-helyettese között oszlik meg, hogy integráltabb megközelítést lehessen kialakítani az európai szemeszter kontextusában a költségvetési és a strukturális politikák felügyeletére vonatkozóan. A két főigazgató-helyettes tehát lényeges szerepet tölt majd be az igazgatóságok közötti munka ösztönzése és összehangolása terén.

A főigazgató-helyettes a főigazgatót támogatja a DG ECFIN vezetésében és koordinációjában, különösen a közvetlenül alá tartozó szolgálatok tevékenységeinek vezetése és felügyelete révén. Hozzájárul a DG ECFIN átfogó politikai stratégiájának kidolgozásához és végrehajtásához. Magas szintű találkozókon képviseli a DG ECFIN-t, és szükség szerint akár nemzetközi fórumokon is helyettesíti a főigazgatót.

A főigazgató-helyettes koordinálja és aktívan szerepet vállal a főigazgatóság azon horizontális tevékenységeiben, melyektöbb igazgatóságot is érintenek.

A jelentkezés határideje: 2016. április 6.

 

Az Az Eurofound nyílt kiválasztási és felvételi eljárást szervez, melyben webtartalom-kezelő munkatársat keresnek.

EF-TA-16-01     (2016/C 081 A/01)

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) az Európai Unió egy írországi, dubliniszékhelyű ügynöksége, amely az általa összegyűjtött ismeretekkel nyújt segítséget a szociális és munkaügyi szakpolitikákkialakítását végző kulcsfontosságú uniós szereplők és az uniós polgárok számára. Üzeneteinek közvetítéséhez az Eurofoundkülönböző formátumokban
(pl. jelentésekben, online eszközök segítségével vagy közösségi média révén) tesz közzéadatokat.

A webtartalom-kezelő fontos szerepet fog betölteni abban, hogy az Eurofound teljesíthesse vállalati kommunikációscélkitűzéseit és kulcsfontosságú teljesítménymutatóit. A webtartalom-kezelőnek tisztában kell lennie az Eurofoundküldetésével, és alapvető szerepet fog betölteni az Eurofound weboldala – és egyben kommunikációs eszköze –minőségének és hatékonyságának biztosításában. A nemrégiben frissített weboldal immár Drupal platformon működik,számos nyelven elérhető, nagy mennyiségű tartalmat hordoz, és információforrások széles körére támaszkodik.

Az információs és kommunikációs vezető beosztottjaként dolgozó webtartalom-kezelő egy kisebb csoportot fog irányítani,de képesnek kell lennie az önálló munkavégzésre, valamint kiváló webkommunikációs és interperszonális készségekkel kellrendelkeznie.

A webtartalom-kezelő besorolása: ideiglenes alkalmazott (AD6) ötéves, határozott idejű, megújítható munkaszerződéskeretében.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 31.

 

Pályázati felhívás a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (Brüsszel) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére. (Ideiglenes alkalmazott – AD14-es besorolás)

COM/2016/20013     (2016/C 069 A/01)

A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás az Európai Bizottság és a repüléstechnikai ipar közötti köz-magán társulás (PPP), amely a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendelettel (1) jött létre. A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást az európai jog alapján Brüsszelben hozták létre a 2024. december 31-ig terjedő időszakra. Célja a légi járművek üzemanyag-hatékonyságának fokozása, valamint szén-dioxid- és zajkibocsátásának 20–30 %-os csökkentése, a 2014-ben bevezetett legújabb technológiákra tekintettel. A program költségvetése megközelítőleg 4 milliárd EUR, amely több mint 2 milliárd EUR ipari kötelezettségvállalást és a Horizont 2020 közlekedési költségvetési keretéből származó 1,755 milliárd EUR-nak megfelelő hozzájárulást foglal magában.

Az ügyvezető igazgató a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás törvényes képviselője, és ő jeleníti meg a közös vállalkozást a nyilvánosság előtt. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást, és teljes körű felelősséggel tartozik a közös vállalkozás célkitűzéseinek az irányító testület határozataival összhangban történő megvalósítását biztosító műveletekért.

Az ügyvezető igazgató feladata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás napi szintű irányítása, valamint a közös vállalkozás költségvetésének végrehajtása. Elszámolással tartozik az irányító testületnek, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó éves mentesítés keretében az Európai Parlamentnek.

Az Európai Bizottság előválogató bizottságot állít fel, amely megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, és kiválasztja a fentiekben ismertetett kiválasztási kritériumoknak leginkább megfelelő pályázókat. E pályázók az előválogató bizottsággal való személyes interjúra kaphatnak meghívást.

A jelentkezés határideje: 2016. március 22.
 

A Tanács A. Főigazgatóságának Épületekért és Logisztikáért Felelős Igazgatósága (Brüsszel) Épületekért és logisztikáért felelős IGAZGATÓt (AD14) keres.

CONS/AD/120     (2016/C 064 A/01)

Az ideális jelölt olyan, jó vezetői képességekkel rendelkező vezető, aki képes irányítani és motiválni egy 155 főből álló, zömében technikai területen dolgozó, nemzetközi és soknyelvű csapatot.

Az igazgató kezeli és felügyeli az épületeket, a logisztikai projekteket és műveleteket, ezen belül a mérnöki feladatokat, a felújításokat, az építkezéseket, a karbantartást, a területkihasználást és a készletgazdálkodást, valamint szaktanácsaival hozzájárul a Tanács épület- és környezetvédelmi politikájához és a jelentős költségvetési vonzatú technikai döntésekhez.

A sikeres pályázónak technikai és jogi szempontból egyaránt összetett feladatokkal kell majd foglalkoznia, továbbá jelentős összegű költségvetés felett fog rendelkezni. Az állás betöltéséhez elengedhetetlen az épületekkel és a logisztikával kapcsolatos technikai kérdések alapos általános ismerete, valamint a jelöltnek képesnek kell lennie helyes és eredményes döntések meghozatalára, amelyekkel biztosítható a ráfordítások minél jobb megtérülése. A munkakör része továbbá a beszállítókkal, valamint a város- és környezetrendezés területén működő helyi hatóságokkal való kapcsolattartás. Ezért a jó kommunikációs és kompromisszumkészség kulcsfontosságú a pozíció betöltéséhez.

Az ideális jelölt nemzetközi környezetben szerzett felsővezetői tapasztalatokat, és a következők közül több területen rendelkezik iskolai végzettséggel, gyakorlattal és képzettséggel: nagyméretű projektek irányítása, infrastruktúra, épületkezelés, mérnöki tudományok, építészet, építésvezetés, környezetileg fenntartható és környezetbarát szakpolitikák kidolgozása.

A Tanács Főtitkársága ösztönzi a mobilitást, ezért a jelöltektől elvárás, hogy pályafutásuk során különböző területeken is képesek és hajlandók legyenek feladatokat vállalni.

A jelentkezési határidő 2016. március 11.

 

Luxembourgban, az Európai Unió Bíróságán tolmácsolási igazgatói állás (AD 14 vagy AD 15 besorolási fokozat) üresedik meg a közeljövőben. Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.

(2016/C 012 A/01)

Az Európai Unió Bírósága Tolmácsolási Igazgatóságának feladata a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék igazságszolgáltatási tevékenységének a tárgyalások és az intézmény által tartott más ülések során végzendő kiemelkedő minőségű tolmácsolással történő támogatása.

A Tolmácsolási Igazgatóságnak reagálnia kell munkaterhe növekedésére és munkamódszereinek esetleges változására, miközben a tolmácsolással kapcsolatos kiadásokat változatlan szinten kell tartania. Ugyanakkor a tolmácsolás kiemelkedő minősége továbbra is elengedhetetlen a többnyelvű intézmény megfelelő működéséhez és az európai igazságszolgáltatás minőségéhez.

A hivatalvezető közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgató szervezi és motiválja a nagyjából 80 tisztviselőt, köztük 75 konferenciatolmácsot felölelő, szükség szerint akkreditált konferenciatolmács alkalmazottakkal kiegészülő szervezeti egységet, valamint – az intézmény sajátosságait megőrizve – intézményközi téren is fellép.

A pályázóknak rendelkezniük kell az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával, továbbá egyetemi oklevéllel vagy egyetemi végzettségnek megfelelő szintű egyéb oklevéllel igazolt ismeretekkel. Képeseknek kell lenniük egy jelentős igazgatási egység tevékenységének vezetésére és összehangolására. A munkaköri feladatok jellegéhez kapcsolódó alapos ismeretek és tapasztalatok is a követelmények részét képezik. A szakmai tapasztalatnak legalább tíz év időtartamúnak kell lennie. A konferenciatolmácsolás területén szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelenthet.

A pályázóknak az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretéről, valamint két másik hivatalos nyelv jó ismeretéről kell tanúbizonyságot tenniük. További nyelvek ismerete pozitívumként vehető figyelembe. A szolgálat érdeke az igazgatótól a francia és az angol nyelv jó szintű ismeretét kívánja meg.

A jelen állásra pályázatot a Bíróságnak címezve, kizárólag e-mail formájában lehet benyújtani, 2016. február 12-én 17 óráig.

 
Az Eurojust pályázatot hirdet az Eurojust adminisztratív IGAZGATÓI állásra.

Az Eurojust 2002-ben jött létre, hogy növelje a tagállamok illetékes hatóságainak hatékonyságát a súlyos, határokon átnyúló és szervezett bűnözéssel szemben. Az Eurojust ügyészekből, bírákból vagy velük azonos hatáskörű rendőrtisztekből áll, akik kollégiumként felelősek annak szervezéséért és működéséért. A működést az adminisztratív igazgató által irányított személyzet támogatja. Az adminisztratív igazgató felel az Eurojust napi igazgatásáért és a humán erőforrás menedzsmentért, a Kollégium elnökének felügyelete alatt.
Az Eurojust honlapján megtalálható a részletes pályázati kiírás és a felvételi eljárás.

A jelentkezési határidő 2016. január 31. 
 

A Számvevőszék úgy határozott, hogy az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata alapján kiválasztási eljárást indít az Elnökség Jogi Szolgálatán belüli két (2) jogászi állás (AD 8/9 besorolási fokozat) betöltésére.

ECA/2015/JUR     (2015/C 433 A/01)

A Jogi Szolgálat vezetőjének felügyelete mellett a jogász feladatai a következők lesznek: lássa el a belső jogi tanácsadó szerepét és peres ügyekben képviselje a Számvevőszék érdekeit, tegyen eleget az olyan jogi feladatoknak, mint pl. az uniós joggal kapcsolatos jogi vélemények kidolgozása, segítségnyújtás a számvevőszéki tagoknak és a kamaráknak a jogi ügyekben történő eljárásban, belső jogi tanácsadás a Számvevőszéknek intézményi, közigazgatási és személyzeti jogi kérdésekben, a Számvevőszék képviselete bíróságok előtt, valamint az intézményen belüli együttműködés jegyében segítségnyújtás az adminisztratív részlegeknek a szerződéskötések és a közbeszerzés terén. 

Dinamikus jogászt keresünk, legalább tízéves szakmai tapasztalattal. A pályázók rendelkezzenek elismert jogi diplomával; minden más képzési vagy egyéb tapasztalat előnyt jelent. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. január 11.

Aktuális információkért látogasd rendszeresen oldalainkat!

További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken, facebook Facebook twitter twitter és Google+ Google+ oldalunkoldalainkon.

Iratkozz fel a levelezőlistánkra, hogy minden fontos információról azonnal értesülj!


Oldalainkon *.pdf formátumú dokumentumokat is találsz. E fájlok olvasásához szükséged lehet az Adobe Reader szoftverre. Töltsd le az ikonra kattintva. pdf